Berätta om din bok!
Med den här boken, På väg och Nedräkning, har jag lyckats fånga in och gjort några axplock från den massmediala informationen. Böckerna är ett personligt urval av de händelser som var aktuella för tusenårsskiftena, där ett årtusende sista år 1999 gjorde ett avslut och där det nya årtusendet första år 2000 gjorde sitt inträde. De händelser som jag har valt att kommentera i dagboksform bygger på mina värderingar och hur jag uppfattade den journalistiska informationen som dagligen serverades i press, radion och TV.
I bägge böckerna försökte jag, med de nyheter som presenterades, tänka mig in i händelsernas centrum och vaska fram det som kunde fånga mitt intresse. Därefter omvandlade jag nyhetsflödet till ett poetiskt tidsdokument som först bestod i en form av fri vers med slutrim. Efter några "utflykter i" poesins varierande värld bestämde jag mig för att omvandla dagsverserna till sonetter. Jag tycker att böckerna kan betraktas som ett tidsdokument och de blir samtidigt en gåva till kommande generationer.
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Den somhar påverkat mitt val av skriva en dikt om dagen var när jag hade läst ett urval av Stig Dagermans dagsverser. Under en tioårsperiod (1944 - 1954) skrev han dagsaktuella verskommentarer i Tidningen Arbetaren (Syndikalisternas huvudorgan). När jag läste Dagsedlar kände jag en stor samhörighet med Stig Dagermans kritiska kommentarer till den alltid florerande dumheten som var och är ett gissel för medborgarna oavsett vilken tidsålder medborgarna befinner sig i. Han märkte när dumhetens tryne dök upp och reagerade snabbt genom att dokumentera den aktuella händelsen. Jag kan konstatera att dumheten har förmåga att anpassa sig till olika tidsåldrar. Som jag har uppfattat Stig Dagermans Dagsedlar ville han med sina dagsverser lyfta undan det ok som tyngde de svaga och utsatta medborgarna.
När jag väl hade "satt ner mina fötter" valde jag sonetten som diktform. Men det fanns något i denna diktform som jag inte kunde förlika mig med. Återigen såg jag en skugga från de olika tidsåldrarnas domtörer som förutsatte sig att begränsa den poetiska friheten med fastställda regler hur sonetter skulle skrivas. Eftersom min personlighet har inslag av nyfikenhet, frihetstankar, solidaritet, kritiskt tänkande och självsändighet blev det en uppenbar konflikt med den "etablerade sanningen". Jag uppfattade de fastställda reglerna för sonetterna som ett staket, ett hinder som ville testa min förmåga. Jag beslutade mig för att klättra över på andra sidan där jag kunde så min egna gräsmatta.
Jag ställde till mig själv frågan; var det möjligt att öka den poetiska friheten genom att skapa en ny form som skulle kunnna kallas för de fria sonetterna?
Varför ska man läsa din bok?
Frågan som du ställer blir faktiskt intressant. Det jag har försökt göra med såväl Nedräkning som denna bok På väg är att ta initiativ till något helt nytt inom själva poesin. Mina fria sonetter avviker markant från regelverket. Dessutom har jag i bägge böckerna gjort det tillgängligt för läsaren att få en liten inblick i hur jag har tänkt när dikterna formades genom att skriva ett förord. Därutöver har jag försökt att ge en inblick i mitt liv genom att kommentera de omslagsbilder som har valts ut med stor omsorg.
Jag tror att mina böcker kan bli en inspirationskälla för andra som vill pröva sina vingar i författarskapet.
Men jag måste få tillägga något innan vi avslutar. Samspelet mellan dig Patrik, Marcela och mig har resulterat i två böcker som i första påseendet är tilltalande och dessutom är de enligt min uppfattning läsvärda.