Berätta om din bok –

Jag vill med den här boken dela med mig av kunskaper som jag har fått i oljemåleri. Under många år har jag undersökt, gjort experiment och provat att måla i olja med medium. Mitt mål var att förstå hur den traditionella tekniken fungerade som har använts förr. Efter mycket målande, testande och dessutom uppsatsskrivande på Högskolan i Gävle upplever jag att jag till slut förstår tekniken i att måla med olja.

Hur kom boken till?

Till en början skrev jag en text som senare bearbetades, tillägg gjordes och ändringar. Slutligen behövde texten kontrolleras då det gällde stavning och formuleringar. Jag har lagt in bilder som är ett viktigt inslag i texten.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén var färdig, min utgångspunkt var inte att skriva för skrivandets skull utan för att jag ville berätta något.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Som jag svarade på förra frågan är det för att berätta något. Jag har ex. skrivit en del reportage till Svenska Konstnärsförbundet där jag berättat om någon utställning jag besökt eller om konstinriktningar.

Skriver du på något nytt nu?

För närvarande håller jag på med att skriva och designa en affisch till Konstföreningen SAAG - Swedish Association Art Group.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Det är viktigt att inte vara ”hemmablind” d.v.s. man måste sätta sig in i vad människor utifrån uppfattar, det är lätt att tänka bort det man själv tycker är självklart. Sedan gäller grunder som att använda mellanrum och göra texten lättläst. Dela in i stycken och något jag lärde mig inom högskolan var att länka från texten i ena kapitlet till nästa, att texten på så sätt flyter på.

Varför ska man läsa din bok?

Som jag berättat redan handlar min bok om ett sätt att måla i olja.  När jag började på konstskolor blev jag starkt intresserad av att få kännedom om tekniken vilket var svårt. Kunskaper har försvunnit då det är mera vanligt att det används akryl på skolorna idag. Oljan som teknik är oslagbar när det gäller resultatet, det är det lättaste materialet att nå ett bra resultat med, om man är ute efter mjuka färgövergångar, fördrivningar. Under den tiden jag ville ta reda på fakta om oljemåleriet läste jag en mängd böcker, även de som var skrivna för åtskilliga år sedan, jag gjorde också intervjuer med personer som hade speciella kunskaper om tekniken. Mitt syfte är att göra det lättare för andra intresserade genom att ta del av mina upptäckter.

Vad gör du när du inte skriver?

Mitt stora intresse är måleri som jag skriver om i boken. Boken visar bilder på målningar jag gjort dels som ett resultat av den teknik jag berättar om och dels som exempel på teman som används för någon form av skapande. Mitt måleri visar jag på utställningar vilket annonseras på hemsidan www.jarvkloartdeco.se

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag önskar att fler människor ska måla i det fantastiska oljemediet och bli inspirerade av min bok.  Att människor ska våga måla i figurativ stil i den traditionella tekniken med lager på lager, en fantastisk avstressande teknik där man bygger upp målningen undan för undan.

Lycka till

Ann-Louise Järvklo