Berätta om din bok!

Egoismen måste minska och insikten om kopplingen mellan skatter och välfärd öka!
Huvudsyftet med boken är att få oss att tänka till och inse allas vårt ansvar för Sveriges situation och utveckling.
Jag vill försöka väcka tankar om vad som ska gälla för vårt agerande mot andra och för oss själva, vad det innebär att leva i ett samhälle som ska fungera för alla.
Det behöver baseras på rättvisa och nytta samt ha inslag av ingenjörslogik.
I boken finns en del konkreta förslag hur olika områden kan bli bättre.
Antagligen är boken för personlig på några ställen.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Jag har velat skriva en bok inom filosofi länge men det är läget i Sverige och att Medborgarlön försvunnit från den politiska agendan som gjort att jag faktiskt bestämde mig för att skriva något som skulle ges ut.
Innehållet har växt och växt under tiden, speciellt med områden inom politiken eftersom jag märkte att ju mer jag tänkte desto mer upprörd blev jag över vad som pågår.
Till slut fick även ungdomssynder, studiealster och dikter vara med när jag ändå tog steget att trycka.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Det avgörande har varit fegheten och bristen på logik inom politiken som starkt bidragit till att den Svenska modellen håller på att kollapsa.
De ökande klyftorna i samhället är skrämmande, utvecklingen måste vändas!

Skriver du på något nytt nu?
Jag har börjat skissa på hur mina tankar och åsikter skulle kunna bakas in i något mer skönlitterärt, att på så sätt försöka nå fler och påverka mer subtilt, troligen ett fruktlöst försök.

Varför ska man läsa din bok?
Jag hoppas boken kan väcka nya tankar, få medhåll och därmed öka chansen att Sverige får fortsätta vara ett land där de flesta har det bra. En del av innehållet är nog lite annorlunda, mer ingenjörsaktigt än det som normalt framförs av humanister.
Om mina åsikter får gehör hos personer med inflytande kan stora saker ske.
Givetvis anser jag att mina tankar och åsikter är vettiga, möjliga och värda att tas på allvar.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Jag önskar jag kunde nå ut till alla för att skapa opinion men viktigast är representanter för de makter jag petar och lägger största ansvaret på i boken: media, politiker och lagstiftare.

Köp boken här!