Berätta om din bok!
Min bok är skriven för att många bett mig att dokumentera mitt liv eftersom jag är en speciell person inom frisörbranschen. Jag har valt att skriva den personligt. Med en stor del historiska fakta, men även det speciella som ligger i att gå från en fattig barndom till en hög examen och ett annat socialt liv.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Boken är tänkt som en beskrivning av den sociokulturella utvecklingen som varit från slutet av 40-talet och vidare genom alla skolförändringar och branschförändringar inom frisörvärlden men även inom den akademiska världen. Möten mellan människor belyses och möten med olika förväntningar inom den praktiska yrkesvärlden och den akademiska. Jag beskriver hur olika dessa världar är ännu idag. Många kvinnor känner sig begränsade i sina möjligheter när de skaffar familj. Jag vill visa med denna berättelse att det är fostran i barndomen och den egna viljan som sätter gränserna för det möjliga.
Idén har vuxit fram efter att många har önskat den och även genom att jag ser Solgårdarna som en speciell period i Sveriges historia och som många inte känner till idag. Vi läser om förortsproblem men sällan om dess möjligheter. Jag vill visa på möjligheter.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Att skriva blev en njutning under min tid som doktorand. Vi fick skriva, skriva om, och för varje gång blev texten bättre och bättre. Jag inspirerades starkt av en av mina handledare, Maria Hammarén, som skrev om skrivandet som reflektion. Efter mina studier gick jag en kurs i Norge där min första fristående bok växte fram. Tankens Språk konst och lärande, gav mig mersmak för skrivandet.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Omgivningen har varit väldigt positiv och pushat mig till att berätta om mitt liv.

Skriver du på något nytt nu?
Just nu funderar jag på att skriva om några stora personer inom skönhetsvärlden. Inte biografier utan mer essäer.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
För alla som tänker att skriva skulle jag vilja säga: Skriv, och skriv om. Det blir bättre för varje gång något skrivs om. Till slut måste man bli färdig med texten, men inte förrän man läst, haft andra läsare och lyssnat på råd.

Varför ska man läsa din bok?
Jag tror att många behöver läsa om succéer. Därför ska man läsa om resan mot det omöjliga.

Vad gör du när du inte skriver?
När jag inte skriver föreläser jag ofta samtidigt som jag har olika projekt på gång. Jag fungerar som mentor för studenter som ska skriva sina uppsatser på olika nivåer. Detta ger mig stor glädje att få hjälpa yngre förmågor som är på väg framåt i sin utveckling.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Ja alla som är intresserade av utveckling, möjligheter samt vill veta hur man förflyttar sig från ett yrkesområde till ett annat. Det kan vara frisörer, studenter, lärare, politiska skolbeslutare, unga och gamla. Storyn är ju om möjligheter och om att ta sig förbi svårigheter, så läsaren kan finnas i många olika grupper.

Köp boken här!