Berätta om din bok!

Denna lilla bok, som blev förvånansvärt tjock, består av många enskilda delar och pendlar mellan olika tidsperioder, vilka bara hålls ihop av den tidsordning de är placerade.

Boken består av två skilda delar. Min barndom och ungdomstid, som seglare och början av yrkeslivet som arkitekt – sedan gör jag ett drastiskt hopp på 20 år – till en tid med yrkesliv då jag också kan börja förverkliga drömmar om resor och senare ett friare liv som arkitekt i slutet av yrkeslivet med internationellt arbete som fältarbetare i tre olika världsdelar.

Den handlar om att jag ser mitt liv som en sorts resa, där livet vid olika tidpunkter kunnat ta en annan rikting och jag var tvungen att välja eller låta bli att välja väg och bara flyta med strömmen. Men, också att så mycket i livet är tillfälligheter och att det ena leder till det andra.

Att livet är som en seglats – där det lockande är att överlämna sig åt elementen och föras dit vindarna bär och man kan välja den enkla vägen att följa vinden eller att segla dit man bestämt, även i motvind. Annars är risken att man flyter med dit vindarna bär utan att ha något egentligt mål. Också valet att följa farleder eller att ge sig ut på okända vatten bland grynnorna. Och om att mycket av det man gör i ungdomen kan få mening senare i livet.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag har skrivit resedagböcker och sporadiska dagböcker under mer än 20 år och för att försöka få struktur på mitt spretiga material började jag på en skrivarkurs på Folkuniversitet - mitt första egentliga frihetsprojekt i slutet av yrkeslivet. Tanken på att sätta ihop detta material till en bok växte fram under våren 2013 för att jag ville ge ut denna bok till en speciell födelsedag i september och för att fira min 10-åriga frihet från dagligt arbete. Som en sorts tidsdokument – här är jag just nu. Avsikten med boken var att den riktade sig till min närmaste bekantskapskrets – till människor som jag känner och som kunde vara intresserade av olika perioder av mitt och våra gemensamma liv.

 

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag skriver av lust och en vilja förmedla mina tankar och erfarenheter och är en eftertänksam person som alltid haft lättare att formulera mig i text än muntligt. Jag inspireras av naturen och miljön omkring mig, möten med andra kulturer och människor – så många nya vänner och bekantskaper som jag gjort under de sista 10 åren har jag inte gjort under hela mitt yrkesliv, men jag har också återknutit kontakten med en del ungdomsvänner.

Att gå skrivarkurs är lite som att sätta tillvaron på spel och utelämna sig själv och sina tankar till helt främmande människor och kräver att man känner full tillit till skrivargruppen.

 

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Egentligen mycket positivt. Till en början kändes det lite pretentiöst – har jag verkligen något att berätta och någon som kan intressera någon annan, men främst mina vuxna barn var mycket uppmuntrande och intresserade av barn och ungdomsperioden och de frågade hela tiden – när får vi läsa mer. Att skriva om mina resor och internationellt arbete har lite känts som en sorts folkbildning och att jag har försökt förmedla mina erfarenheter och upplevelser. Jag har också föreläst en del och skrivit artiklar om detta.

Precis när boken var klar infann sig en sorts panikkänsla, hur kommer detta att tas emot; blir någon sårad och tar illa vid sig och att det kändes som att jag kanske hade förhävt mig och skrivit en bok som ingen vill läsa ….

Reaktionen på boken har odelat varit mycket positiv och jag har upplevt att mina vänner i stort sett har sträckläst den, även människor som normalt sällan läser böcker, och den har gett upphov till många intressanta samtal.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, boken var bara ett etappmål och bestod av det material jag hade just då och jag har fortsatt att fördjupa delar av materialet från de senaste 20 åren, både på det privata planet och speciellt kring mitt yrkesliv som arkitekt i byggbranschen – det finns inte många skildringar inifrån denna värld.

Ett annat sidospår är att jag tillsammans med andra håller på med en nördig och nostalgisk bok med bilder om ungdomsårens segling.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Börja skriva, gå gärna en skrivarkurs för att komma igång. Fundera inte över vad det ska bli, börja i vilken ände som helst för att ta sig i det man vill skriva om. Man behöver inte försvara sin lust att skriva, lusten är motiv nog.

 

Varför ska man läsa din bok?

Eftersom den är tänkt i första hand för min bekantskapskrets, som delar många av mina erfarenheter och som är ganska personlig tror jag inte att den har ett allmänt intresse – mer än som ett tidsdokument över ett relativt okomplicerat liv, en klassresa och en samhällsskildring om man så vill.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag är arkitekt med sporadisk verksamhet och engagerad i internationella frågor om rättvisa i världen, natur, klimat och ekologiska frågor. Eftersom jag under den senaste tioårsperioden arbetat i Peru, Myanmar och Södra Sudan, för Läkare utan Gränser, under långa perioder som fältarbetare och arkitekt är detta frågor jag är engagerad i på olika sätt.

Naturintresse, seglar och paddlar, rider, målar, snickrar …..

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Min bekantskapskrets i vid mening

Köp boken här!