Berätta om er bok!
Boken beskriver vilka männen var som kontrakterades av Tärnas bönder när Indelningsverket infördes för att täcka arméns, aldrig sinande behov, av soldater. Männen som fick ett torp att bruka i utbyte mot att bli soldater. Ett hårt och slitsamt liv, men ändå ett bättre liv än att tjäna som dräng och aldrig vara självbestämmande. Tärna socken indelades i sex rotar år 1683 och blev en del i Väsby kompani inom Västmanlands regemente.
Vi följer alla Tärnas soldater på de sex soldatrotarna från slutet av 1600-talet till början av 1900-talet. Vi berättar om fruarna, om barnen och om hur ofta döden är en påträngande gäst. Vi skriver också om andra starka människoöden med koppling till människorna på soldattorpen.
Boken beskriver kort Västmanlands regementes del i den svenska krigshistorien för att ge en bild av vad soldaterna upplevde. Vi följer med i vad som händer och som sedan leder till marschen mot Poltava, vi följer regementet fram till dess indelningsverket avskaffas.
Den som släktforskar eller forskar på soldater hittar i boken hänvisningar till militära rullor och till kyrkböcker till näst intill alla de personer, män, kvinnor och barn, som nämns i boken. Här finns också angivet var soldattorpen fanns och finns idag.
Hur kom boken till?
Vi bodde tidigare i Tärna, på vad som varit ett soldattorp, och där väcktes intresset för historien om torpet. Ett intresse som utvecklades till att omfatta alla soldattorpen i Tärna och människorna som en gång levt där.
Carolas intresse för släkt- och hembygdsforskning och Hans historie- och skrivarintresse har resulterat i vår första gemensamma bok om torpen och dess människor.
Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Grundidén var från början att beskriva Tärnas historia, men under tiden vi forskade beslöt vi att avgränsa skrivandet och forskningen till soldattorpen och dess innevånare. Både därför att den första idén skulle bli för omfattande, men också därför att det finns många som någon gång hittar en soldat i sin släktforskning och därför har fler människor behållning av en bok som behandlar soldatlivet och livet på soldattorpen än en bok som skildrar Tärnas lokala historia.
Vad får er att vilja skriva? Vad inspirerar er?
Under vår forskning stötte vi på så många intressanta levnadsöden som vi ville beskriva för att fler skulle få veta hur livet en gång var.
Skriver ni på något nytt nu?
Vi har en hel del skrivet material om skolorna i Tärna, från skolornas tillkomst till dess att den sista skolan läggs ner. Det är en del arbete kvar innan det kan bli en bok.
Har ni tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Är man i skrivarprocessen ska man låta det flöda och inte värdera för mycket det kan begränsa skrivandet. När man sedan har ett manus ska man läsa det om och om igen för att bearbeta och förbättra. Många gånger får man kanske stryka bort en del av sina favoriter för att det inte ska bli för långt.
Varför ska man läsa er bok?
För att få en bild av de enkla och de obemedlade människornas historia, de som inte annars nämns i de svenska historieböckerna. Boken ger en bild av tiden som soldaterna och människorna i övrigt levde i, läsaren får en sammanfattning av krigshistorien från slutet av 1600-talet och framåt och en bild av hur indelningsverket var uppbyggt och fungerade. Heter du Fastberg, Moberg, Bennström, Solberg, Håfberg, Törnberg eller Forsgren kanske du hittar någon av dina förfäder i boken.
Vilka vill ni helst ska läsa er bok?
Alla med ett intresse för historia, den utgår från sex soldattorp i Tärna, men det skulle kunna handla om människorna runt soldattorpen nästan var som helst.