Berätta om din bok!

-En berättelse om hennes liv i nåd och onåd. Hon föddes året 1909 i svenska Österbotten, det var en svår tid.

Döden tycktes vara närmare än själva livet, sex av hennes äldre syskon låg redan under grovt tillyxade träkors på begravningsplatsen en bit från kyrkan. Men Signes liv blev långt i fattigdom och utsatthet, i hopp och yttersta förtvivlan, hon fann också sinnlig lust och framtidstro. Hennes barn blev många, då livet och livsviljan ändå var starkare än döden.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

-BOKEN- om Signe och hennes barn i det tjugonde århundradet växte fram som ett tvång, av det jag såg, kände,

upplevde och hörde berättas, ibland som en våldtäkt på sinnet.

-Jag kände också tjusningen som en fartvind på vägen genom livet,,, kanske ända sen jag föddes som Signes äldsta

son i februari månad år 1936 vid Heikkiläåns svarta trögflytande vatten. Isen låg tjock över ån den natten. Jordemodern

tillkallade ett nöddop. –Det fanns bara en strimma hopp om livet, sa hon.

 

 Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Att skriva berättelsen om SIGNE har varit som en förföljelse,,, sent kom drivkraften ifatt mig som ett oskrivet testamente.

 

 Skriver du på något nytt nu?

-Med denna bok har jag kommit halvvägs.

Nästa år 2014 kommer den andra delen av SIGNES liv i det tjugonde århundradet att utges.

Arbetsnamnet för denna del är: ”DE KOM MED STÖVLARNA PÅ” till landet som skulle flyta av mjölk och honung.

Men det var bättre än så, Landet flyter av mjölk, korv och bröd.

Köp boken här!