Vad är avsikten med denna bok?

När FN, EU och resten av världens ledare diskuterar problemet Mellan Östern så undviker de ett ämne som är grunden till hela konflikten, nämligen religionen. Det finns muslimer som vågar säga sanningen och erkänna att striden mot Israel är inte över marken, då de arabiska nationerna har tillsammans 1000 gånger större landyta än den Israel har, utan kampen sker för en princip sak som leder till frågan om vems gud är den mäktigaste. Därför är en två staters lösning dödfött, för ingen sann troende på endera sidan är villig till att backa bort från kravet att få ha kontroll över det Heliga Landet. Före år 1967 sa Arafat att Jerusalem är Israel huvudstad och att landet är judarnas, samt allt han önskade sig var Gazaremsan. Men efter förlusten i sexdagarskriget var han nu plötsligt en palestinier och alltifrån denna dag har all fredsförhandlingar varit en chimär i väntan på att de skall återvinna styrka nog att återuppta stridigheterna mot Israel. För i ett religionskrig så kan det inte finnas någon fred förrän den egna sidan har vunnit en total seger.

Så varför tar världens ledare inte upp denna viktiga punkt i diskussionen? Svaret är att man har blivit så avkristnad och ateistisk i tänkandet att man inte kan förstår eller veta hur man skall kunna börja nysta i problemet. Det politiker och ledare nu måste göra är att sätta sig åter på skolbänken och läsa in vad Bibeln och Koranen har att säga om respektive tro och om rätten till landet.

Denna bok tar upp vissa delar av problemet med att ge läsaren en kortversion över vad Bibeln har att säga, samt ge en presentera över vad Bibelns profeter har att säga om den yttersta tiden. Nu finns det personer som menar att det inte finns någon skillnad mellan Bibelns Gud och Koranens Allah, och för dessa personer borde det spela liten roll över vem det är som har rätt eller fel. Men varför ställer de sig då nästan alltid på palestiniernas sida?

Läser man in om vad respektive religioner syn på framtiden så talar islam om att deras ”messias” kommer att kräva en total underkastelse eller en död åt alla de som inte vill tro på Allah. Bibeln talar om en framtid på sju år med svåra prövningar som efterföljs av ett messiansk fredsrike för alla de människor som överlever, även för de som inte tror. Och i slutet av de tusen åren kommer dessa människor att göra ett sista uppror mot Gud. I valet mellan dessa två framtidsvyer så borde opinionen ha vägt över till Bibelns fördel, men det gör den inte, vilket betyder att det finns något annat som väger tungt i skålen, nämligen ett oförsonligt hat mot judarna.

Avsikten med min bok är att ger läsaren en grundkunskap om Bibelns profetior, samt skapa en möjlig bild, ett sammanhang, som passar in med tanke på det som sker i världshistorien. Boken är en uppdaterad egen studiepärm, med många bibelcitat, som gör att den går att läsa och förstå helt utan att ha en Bibel bredvid sig. Efter citaten följer kommentarer och möjliga tolkningar. Tanken är att väcka ett intresse till att ta upp livliga samtal om ämnet, men inte att skapa en sekt.

Hur kom boken till?

Jag har alltid varit intresserad av gåtor och har, som många andra, fascinerats av profeternas skildringar och Uppenbarelsebokens märkliga berättelser. Efter att ha tagit en titt på Internets virrvarr av besserwisser, som har plockat ut vissa favoritcitat men spolat andra, samt i deras iver att övertyga läsaren kan ibland säga emot sig själva, så valde jag att själv söka upp och lägga alla profetiorna som pusselbitar på bordet, för att sedan sortera, men aldrig kasta bort material. Och det var under denna process som jag blev stärkt i min tron att det finns en ”hand” bakom allt.

För 100 år sedan var det få som vågade tro på att Israel skulle åter bli till en nation, och ännu mindre att Jerusalem skulle på nytt få bli judarnas huvudstad. Men idag har dessa profetior slagit in. Det står också skrivet att när detta har skett så kommer Jerusalem bli en som tung börda för alla nationer som försöker flytta på den, och försöker de dessutom dela på mitt land (säger Herren), så kommer de att drabbas av samma öde. Det vill säga att alla de nationer som försöker ändra på Guds vägplan kommer att finna sig själv bli splittrade inbördes. I mer än 2000 år har olika folk och personer försökt sig på detta att utplåna judarna, och romarna gick så långt i deras hat att de döpta om folket och landet till Palestina, men profeten Hesekiel säger; som döda ben kommer nationen Israel fogas samman och på nytt stå upp.

Vad får dig att vilja skriva?

Som många andra, en önskan om fred i Mellan Östern och i hela världen, men inte den fred som världen nu försöker tvinga partnerna på, för den vinklade fred kommer att sluta med en katastrof. För i dag har världens ledare tagit fatt krigets och lögnens tiger i svansen och ingen av världens ledare vet hur man gör, eller vet om man vågar släppa taget utan att skada sig själva.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Som det står skrivet, ”att ingen blir profet i egen stad”. Då jag själv reagerar med stor misstro mot personer som försöker övertyga andra människor med att skrika högt och vifta horfullt med armarna, vilket i min åsikt betyder att personen i fråga har nu fått en brist på bra sanna argument, så för jag fram mina åsikter lugnt och sakligt och låter lyssnare få själv avgöra vad som är rätt och fel. Vilket betyder att de som är emot mina åsikter blir ännu mer förbannade, eftersom de börjar inse att deras egna övertygelser endast vara ett lån av en tvivelaktig ledare född med en väloljad mun och full av dåligt genomtänkta idéer.

Varför ska man läsa din bok?

För jag söker efter sanningen, inte som media säger att den måste vara (för att det motsatta är otänkbart), utan som den är i verkligheten. Alla borde därför läsa min bok, men vill någon göra som strutsen, vända bort blicken i hopp om att alla de nya tecken som visar på att det är något allvarligt fel med jorden skall försvinna, istället för att söker sanningen där den går att finna, de kommer en dag bli mycket förvånade över det som sker och säga lamt ursäktande: ”Det där hade jag ingen aning om?”

Köp boken här!