Berätta om din bok! Hur kom boken till?
Jag har under ca 20 år samlat på mig dikter som jag skrivit i mötet med Skaparen, hans skapelse och medskaparna som är vi. Boken handlar om Guds närvaro i våra liv, skapelsen vi fått att vårda och medskaparna som har så mycket att lära oss. Efter diverse uppmuntran så började jag sätta ihop dikter med samma tema till en bok.
En del av dikterna är tonsatta. Dessa noter blir klara under hösten 2014.
Boken var en färdig idé
Det som får mig att skriva är tankar som kommer och som jag vill dela med andra.
Omgivningen är positiv och uppmuntrande. De tycker det är roligt och uppmuntrar till mer.

Skriver du på något nytt nu?
Nej, eller snarare kanske. Det finns en del skrivet och kommer hela tiden nytt som kan sammanställas och ev bli en ny bok i så fall nr 3 .

Tips till och råd till andra som vill skriva en bok
Till dig som vill skriva en bok : Gör det, ta gärna hjälp av någon vän som kan ge värdefulla synpunkter. Tänkt på att det tar tid från det att texten finns tills boken är klar. Lycka till!

Varför ska man läsa din bok?
Jag vill dela med glädjen över att få var en del av livet. För att bli uppmuntrad att se vilken mäktig Skapare vi har men att vi också har ett ansvar att vårda skapelsen!

Vad gör du när du inte skriver?
Jag är precis nybliven pensionär som har jobbat med inomhusmiljöfrågor på Folhälsomyndigheten, (frågor om temperatur, buller inomhus, radon, ventilation och även hälsorisker med tatuering och piercing). Nu har jag tid att ägna mig åt mitt precis nyfödda barnbarn.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Alla som tror att livet inte är en slump utan att det finns någon som skapat allt och att livet har en mening kan ha glädje av att läsa denna bok!

Köp boken här!