Berätta om din bok!

Handlingen utspelar sig på den anrika ridskolan Kristinelund, där man utbildar blivande ridinstruktörer. Ridskolan är traditionstyngd och personalen vårdar med omsorg dess goda rykte inom hästnäringen. Vi får följa den nya ridskolechefen Maria som får ett tufft uppdrag av ledningen – hon ska införa undervisning i westernridning och new horsemanship på skolan. Syftet med satsningen är att bredda rekryteringsunderlaget och därigenom bli mer konkurrenskraftig. Den här förändringen gillas inte av alla i personalgruppen som sedan lång tid tillbaka har brottats med svåra konflikter.

Romanen utspelar sig i hästmiljö men beskriver en arbetsgrupp som inte fungerar. Historien skulle lika gärna kunnat utspela sig på vilken arbetsplats som helst där det finns invanda arbetssätt och ett stort motstånd mot förändring.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idén växte fram dels genom mitt arbete som mellanchef inom Polisen, men också genom att studera hur olika grupper i min omgivning fungerar mer eller mindre bra. Jag har fått uppslag från allt ifrån olika stallmiljöer till sångkörer och andra föreningar. Dessutom kunde jag plocka detaljer till handlingen från de kurser i ledarskap som jag har gått på genom jobbet.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Inspirationen till Skeppet kom av att jag kände att jag hade en historia att berätta. Jag hade också ett behov av att analysera mitt eget beteende som ledare. Genom att skriva boken fick jag möjlighet att zooma ut och titta på vad som har fungerat och vad som inte gjort det.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Alla har varit positiva och nyfikna. Möjligen har någon blivit förvånad eftersom jag debuterar vid en så pass mogen ålder som femtiotvå år. Anledningen till att det dröjt så länge är att jag saknat ett bra ämne för en roman. Dessutom fick jag mer tid och ork för att skriva när jag slutade som enhetschef och blev projektledare inom Polisen.

Skriver du på något nytt nu?

Nej. Just nu går jag en kurs på Södertörns högskola i kreativt skrivande parallellt med mitt arbete. När kursen är slut räknar jag med att starta ett nytt bokprojekt. Jag har en idé om en historia och kommer att fortsätta att utforska hur vi människor fungerar i grupp.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Hitta ett ämne som engagerar dig som författare, skriv ner en synopsis med olika huvudscener att hålla dig till i stora drag, låt det hela ta den tid det tar. Och håll ut hela distansen – skriv ofta istället för långa stunder.

Varför ska man läsa din bok?

För att ta del av en god historia oavsett om man gillar hästar eller inte. Förhoppningsvis får läsaren med sig något att reflektera från romanen. Den som är chef eller ledare kanske kan känna igen sig i de utmaningar som ledarskapet medför. Det finns också många igenkänningsfaktorer för alla som befunnit sig i en grupp som krisar.

Vad gör du när du inte skriver?

Arbetar som projektledare inom Polisen, lever familjeliv, rider min friserhäst Willow, sjunger i kör eller spelar altfiol i en liten orkester. Så det går runt för jämnan.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Den som är hästintresserad eller intresserad av gruppsykologi och ledarskap.