Berätta om din bok!

Den Svarta Solen är den andra boken i en svit på sex böcker som utgör Aldornsagan, som är uppdelad i tre grupper med två böcker i varje grupp. Den första gruppen, Skymning över Aldorn, är nu klar och publicerad. Den utgörs av böckerna Väktaren och Den Svarta Solen.

De andra båda grupperna kommer att heta Mörker över Aldorn och Gryning över Aldorn. Denna ovanliga uppdelning, beror på att Aldornsagan påbörjades som en trilogi, men bokmaskinen klarade inte av de tjocka volymer som det här blev frågan om, och en uppdelning var tvungen att göras.

Aldornsagan handlar om den eviga kampen mellan ljus och mörker, godheten och ondskan. Den ursprungliga striden sker mellan ljusets gud Karlir och mörkrets gudinna Zita. En blandad skara hjältar väljs ut att föra Karlirs kamp på jorden, medan Zitas kämpe är den oerhört mäktige magikern Zalar.

Böckerna bygger mycket på att läsaren inte vet vad som kommer att hända. Det händer hela tiden oväntade saker. Vi får följa dessa vanliga människor, som är precis lika rädda och sårbara som du och jag, även om de råkar ha vissa talanger som inga andra människor äger. Vi får följa dem i deras växt och utveckling. Vi får följa deras inre kamp likväl som yttre. Vi möter varelser av olika slag, goda likväl som onda.

Böckerna är fyllda med magi och våldsamma strider. De är fyllda med spänning, kamratskap, lite kärlek och en gnutta humor, likväl som fasa, skräck och ångest. Det är i varje fall vad jag hoppas förmedla till läsaren.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken påbörjades som en ett sätt att bearbeta mina känslor och tankar under den psykiska kris som jag hamnade i efter att ha bränt ut mig på arbetet. Jag arbetade på den tiden med svårt psykiskt sjuka människor. Och det lidande jag mötte hos dem,

i förening med allt annat elände och lidande som människor världen över, i alla tider, har utsatt varandra för, fick mig att tappa tron på mänskligheten. Istället för att tro på människans godhet, började jag tro på människans ondska.

Jag behövde lätta på trycket. Under hela mitt liv hade jag drömt om att skriva, men aldrig kommit mig för. Men nu hade jag tid. Fantasy och science fiction var genrer som jag tyckte om att läsa, därför valde jag att skriva fantasy.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Vad som helst kan väcka min inspiration. Regnets smatter mot rutan. En doft. Något någon säger. Musik. Ett avsnitt ur en dröm (i vårt omedvetna sitter det en fantastisk fantasy-författare). Men det är inte säkert att det skeende som jag ser för mig, passar in i det som jag just då skriver. Men ofta ger det mig en idé om vad som skulle kunna hända längre fram i boken, eller i någon av de följande böckerna. På så vis fick ett musikstycke mig att skriva en begravningsscen som kommer först i slutet av bok sex.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

”Vad skriver du för något?”

”Fantasy.”

”Jaså, jaha.”

Där försvinner intresset hos de flesta. Det förvånar mig att så många har svårt för fantasy och science fiction. Intresset verkar visserligen ha ökat under de senaste tio åren.

Skriver du på något nytt nu?

Jag håller just nu på med min tredje bok, del 1 i Mörker över Aldorn. Den fortsätter där Den Svarta Solen slutar.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Varje författare skall först och främst finna det sätt och den arbetsmetod som passar honom eller hennes läggning. Jag kan bara berätta hur jag går till väga.

När jag väl hade bestämt mig för att skriva, kom frågan, VAD skulle boken handla om? Innanför pannbenet var det tomt. Jag blev sittande och stirrade på en tom skärm. Men då kom de ord för mig som Fritz Perls, en av grundarna till gestaltterapin, skrev i en av sina böcker: ”Alla kan skriva, det är bara att sätta sig ner med papper och penna och sätta igång. Skriv det första som faller dig in. Kommer du inte på något, så skriver du det, ’inget faller mig in ...’ och resten kommer av sig själv.” Och det gjorde det.

Så växte min första bok fram. Gestalter och händelser började dyka upp och agera mer eller mindre på egen hand. Jag har bara ett ytligt begrepp om vad som skall hända. Vissa stolpar. Det är figurerna som i stort sett bestämmer på vilket sätt de skall ta sig från A till B, med viss medveten styrning från min sida. Att skriva blir på det viset ett äventyr i sig. Det kommer titt och tätt nya överraskningar.

Om inspirationen plötsligt upphör, vilket inte är ovanligt efter två – tre sidor, eller jag inte kan finna en lösning på ett problem som någon av figurerna ställer mig inför, lämnar jag dem. I stället funderar jag på vad som skall ske längre fram i berättelsen. Plötsligt kan då en scen eller dialog, kanske bara en mening, dyka upp, och som kan passa in längre bak i boken, eller rent av i en av de följande böckerna. Då skriver jag detta.

Efter någon dag återgår jag till den bok jag arbetar på. Läser igenom det jag sist skrev, filar, putsar, tar bort, skriver till, skriver om, flyttar om, och plötsligt finns lösningen där, och arbetet går vidare.

Så när jag arbetade på Den Svarta Solen, arbetade jag faktiskt samtidigt på bok tre. Nu när Den Svarta Solen är färdig, är också de första tvåhundra sidorna skrivna i min nästa bok.

Varför ska man läsa din bok?

För dess spännings- och underhållningsvärde. Är man intresserad av symbolik kan man ju tränga djupare in i den. Aldornsagans uppdelning i tre huvuddelar är inspirerade av alkemins tre faser, men de har endast mindre anknytning till den alkemistiska filosofin. Den Svarta Solens fas kommer däremot därifrån.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag är pensionär, så halva dagen ägnar jag mig åt långpromenader och träning av min hund. Läsa är också en passion som jag ägnar mig åt, liksom att hålla mig uppdaterad om vad som händer inom olika forskningsområden – här är nätet en guldgruva. Även vissa betalkanaler på TV ger min vetgirighet näring.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla som tycker om äventyr och spänning. Men mest riktar de sig naturligtvis till de som älskar att läsa just fantasy. Eftersom böckerna ingår i en serie Aldornsagan bör man gärna läsa Skymning över Aldorn 1: Väktaren först.

Köp boken här!