1566PresPres.jpg Släktbandet
Ingalill Ekenberg

Kategori:
Romaner
Sidor:
238 s
Format:
Pocket

Ett Familjedrama med stark anknytning till moraliska och kulturella uppfattningar förr och nu. John, en medelålders advokat befinner sig i händelsernas centrum där livets prövningar står på spel och skapar resan i tid och rum. En stundom vacker beskrivning i känslosamma miljöer. Unga människors kärlek till varandra får en motpol i de äldres känslor och livsval. Den tekniska utvecklingen belyses liksom arv och personliga val. Val som kommer att förändra en bild i ett Släktband. Boken är lättläst med inslag av humor och visar samtidigt livets respekt när kriser och oväntade händelser dominerar.