Köp Snigelboken Alltid Älskad hos Vulkan!Berätta om din bok!


Snigelboken Alltid Älskad handlar om två sniglar, som heter Alltid och Älskad. Sniglarna är bra på olika saker och uppskattar varandras förmågor och styrkor. Sniglarna är också bra på att stötta varandra, när något är läskigt i livet.

Hur kom bokidén till?

Boken har verkligen växt fram under flera år. För några år sedan klottrade jag på ett papper och lekte med bokstaven A, som i alltid och Ä, som i älskad. Jag hade lyssnat mycket på Mia de Neegaards meditation ”Du är alltid älskad” och orden hade verkligen satt sig i mitt sinne och medvetande. Jag formade bokstäverna A och Ä som ett hjärta.

Det klottrade papperet sparades och när jag hittade det igen något år senare såg jag att bokstavshjärtat påminde om två sniglar. Den ena snigeln (Alltid) fick sina ögonen lite längre ner än andra sniglar och den andra snigeln (Älskad) fick ögon på spröten precis som de flesta andra sniglar.

Jag började skriva en historia om sniglarna och tänkte att det kanske kunde bli en barnbok i framtiden.

Hur har samarbetet fungerat med din illustratör?

I februari 2015 fick jag kontakt med illustratören Sandra Lundmark. Hon fick läsa historien om sniglarna och när jag frågade om hon ville illustrera boken tackade hon ja. Vilken lycka! Plötsligt skulle boken bli verklighet. Första steget i vårt samarbete var att komma överens om sniglarnas utseende. Sniglar med skal heter egentligen snäckor och sniglar utan skal kallas sniglar, men vi bestämde oss ändå för att våra sniglar skulle ha skal. Nästa steg bestod i att arbeta med sniglarnas färger, när vi var klara med det, så började vi diskutera vilka illustrationer som passade till texterna.

Vårt samarbete gick mycket smidigt och fram växte helt fantastiska illustrationer. Naturen har blivit en viktigt del i Snigelboken Alltid Älskad. Sandra Lundmark är fenomenal på att skapa känslor i illustrationerna av sniglarna och den omgivande natur ger varje illustration en personlig prägel.

Vad finns det för budskap i din bok?

Det viktigaste budskapet i boken är så klart att alla som läser den ska påminnas om att de alltid är älskad. Ett annat viktigt budskap är att varje djur och varje människa är helt unik. Min bok är inte bara en bok, utan i slutet av boken finns också en målarbok med diskussionsfrågor för barn och vuxna. Jag vill att barn och vuxna tillsammans ska fundera över viktiga frågor, som vad barnet är bra på, vad barnets vänner är bra på, vem barnet älskar och vem som älskar barnet. I ett samhälle fullt av krav på både barn och vuxna kan vi ibland glömma bort att prata om det som är viktigast.

Skriver du på något nytt nu?


Jag arbetar med två nya böcker om sniglarna Alltid och Älskad. Den första boken är framför allt skriven för barn i åldrarna 3-6 år. De böcker som jag arbetar med nu innehåller mer text och riktar sig till barn som precis lärt sig läsa.

Du kan köpa Snigelboken Alltid Älskad i Vulkans butik!