Berätta om din bok!

Boken handlar om ett pojkfotbollslags utveckling från fotbollsskola till seniorspel. Huvudpersonerna är i princip fyra grabbar, kompisar, som finns med under berättelsen. Även en hel del ledare har en viktig roll i boken. Detta mycket beroende att jag var en av ledarna och faktumet att ett lag består inte bara av spelare utan även av aktiva ledare, både vid planen och i klubbhuset. Boken bygger naturligtvis på mina självupplevda händelser under mitt långa fotbollsliv, både som fotbollstränare och lagläkare. I princip kan väl boken kallas för en biografi. Dock måste jag ibland få en chans till att använda min fantasi. Under den relativt långa tid, från 7-års ålder till sista tonåret, händer det ju mycket med grabbarna. Inte bara den förväntande mentala och fysiska utvecklingen, utan tyvärr även skador. Utifrån min medicinska utbildning och erfarenhet har jag satt ihop en ”idrottsskadedel” i slutet av boken. Den refererar till skador som händer under berättelsen och ger enkla råd för bästa handläggning.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Idèn till huvuddragen i boken har funnits under många år hos mig, dock utvecklades detaljerna efter hand då jag på allvar satte mig att skriva för cirka 10 år sedan.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Möjligen kan det bero på att jag varit med om så mycket inom mitt område, fotbollslivet, och genom tidens tand, ålderdom, fått distans till det hela. Upplevde ett sakta uppseglande behov att på något sätt delge mina erfarenheter. Så varför inte skriva en bok. Jag ville ju delge kanske en av den roligaste tiden i mitt liv, vilket sannolikt även är gemensamt för andra gamla spelare och ledare.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap:

Min omgivning blev mycket, mycket förvånad då jag stod med en nytryckt bok i handen. De flest visste att jag arbetade på en bok, dock trodde de att det var någon slags personlig terapi och inte skulle resultera i någon fysisk bok.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har tänkt mig att producera en trilogi under min livstid. Första boken är nu publicerad. Nu skriver jag på min andra bok. Den handlar inte om fotboll. Det är dock samma kamratgäng som är huvudpersonerna. De bor fortfarande i Spångby samhälle och gör bl.a. en utflykt till vikingarnas värld. Den tredje boken skall bli en fortsättning till min första. Vi skall ju då följa Spångby SK:s seniorlag fram till cupfinal på Stockholms Stadion.

Har du tips och råd till andra som vill skriva en bok?

Våga börja skriva. Var dock utrustad med ett rejält tålamod. Processen tar mycket lång tid. Tro på dig själv, lyssna icke på din tvivlande omgivning. Ge dig inte.

Varför skall man läsa din bok?

För att läsaren förhoppningsvis skall få en känsla om en fantastisk utvecklingsprocess hos uppväxande ungdomar, från barndom till vuxna individer. Samt få en känsla vad ett lag, tillhörighet, betyder för grabbarnas trygghet i denna process.

Vad gör du när du inte skriver?

Är pensionerad läkare. Har lagt ned min allmän-och idrottsmedicinska klinik, som var belägen på Drottninggatan i Stockholm. Arbetar dock fortfarande som konsultläkare, dock bara en dag i veckan. Min absolut viktigaste uppgift just nu är att vara målvaktstränare för mitt barnbarns fotbollslag, flickor 11 år.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Vem som helst naturligtvis. Dock tror jag att den intresserar mest folk som på något sätt varit inblandad i något lag inom idrotten, som spelare eller ledare, och känner igen sig i vissa situationer. Detta kanske väcker upp egna upplevda komiska eller andra händelser, som genom boken kan upplevas igen.