Berätta om din bok!

Boken handlar om en man som växer upp i Grekland och som så småningom hamnar i Sverige. Hans liv i Sverige kantas av misstänksamhet och utnyttjande av en man som med rent och gott hjärta gör allt och mer därtill för att göra rätt för sig. Boken ska ses som ett inlägg mot främlingsfientligheten som växer fram i Sverige.

Hur kom boken till?

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen? Idén till boken har växt fram genom samtal jag har haft med ett antal personer och via egna erfarenheter jag skaffat mig genom livet med möten med människor från världens alla hörn..

Under skapande processen av boken har också nya tankar och idéer tillkommit.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det som fått mig att skriva boken är främst att jag känner en stark avsky mot den totala okunskap som förmedlas främst av de s.k. Sverige Demokraterna och andra Nazistorganisationergentemot invandringen till Sverige.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Positivt och med en viss förvåning.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har börjat på en ny bok som jag förhoppningsvis har klar till sommaren nästa år.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Våga prova. Med datorns hjälp är det faktiskt ganska lätt att skriva. Det krävs dock en plan som man försöker följa.

Varför ska man läsa din bok?

För att få en sann bild av invandringen och det mervärde som det ger Sverige.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag jobbar som chef i studieförbundet NBV i Halland.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som har en negativ bild av invandringen vill jag ska läsa denna bok som jag tror kan få en del att faktiskt reflektera över ställningstagande som de gjort.

Köp boken här!