Berätta om din bok!

Boken handlar om några sportintresserade ungdomar. De hyser både varmare och svalare känslor för varandra. Huvudpersonerna är Erik och Emma, två till synes helt vanliga ungdomar. Erik äger emellertid en fullständigt unik egenskap. I sitt inre kan han se och höra händelseförlopp, vars kunskap han blir ensam om att känna till. Händelseförloppen, som blir till en virtuell verklighet för honom, kan han dock inte låta bli att
berätta om. På så sätt skapas ett intresse för Strutkronan, som är en försvunnen kungakrona från vikingatiden. Där Strutkronan blivit gömd finns också en enorm guldskatt. Naturligtvis vill Erik och Emma nå fram till Strutkronan och guldet. De märker snart, att de inte alls är ensamma om detta. Jakten på guldet blir
allt intensivare...
 
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
 
Bokens innehåll, som delvis är verklighetsbaserat, bygger på mitt intresse för historia, sport och spänning.
Redan från början visste jag, hur boken skulle sluta. Skrivandet blev därför en ”resa” mot detta slut.
Handlingen med sina parallella händelseförlopp fick växa fram under skrivprocessens gång.
 
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
 
Jag önskar först och främst förmedla en dramatisk och fängslande läsupplevelse. Dessutom vill jag ge mina
läsare en ökad kunskap om den verklighet, som jag har skildrat. Inspirationen kommer till en del från Arn, Harry Potter och Da Vinci koden.
 
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
 
Positivt. De allra närmaste har dessutom fungerat som en referensgrupp.
 
Skriver du på något nytt nu?
 
Ja, noveller bl.a.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Tveka inte, men ordna först ett fungerande utrymme vad gäller tid och rum.
 
Varför ska man läsa din bok?
 
Därför att kittlande fantasi och fantastiska fakta, alltså läsupplevelsens grundelement, brukar kunna ge en
avkoppling, som man mår bra av.
 
Vad gör du när du inte skriver?
 
Jag försöker lära mig mer om vår historia.
 
Vilka vill du helst ska läsa din bok?
 
Jag har kallat Strutkronans hemlighet en vuxen ungdomsbok, eftersom den riktar sig till både tonåringar och vuxna.