Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag fick idén för kanske tio år sedan, att skriva en "socialpsykologisk roman". Händelser och situationer har jag fått från litteratur, praktisk verksamhet och egen erfarenhet. Sedan har berättelsen vuxit fram under skrivandet.

Vad får dig att skriva? Vad inspirerar dig?

Behovet att externalisera. Att försöka formulera och beskriva den verklighet som jag upplever. Är den "sann"? Hur upplever andra samma verklighet? Hur reagerade omgivningen på ditt författarskap? De är likgiltiga (bara lite nyfikna) för mitt skrivande. Jag pratar inte om det. Jag skriver på vintern när det är mörkt och kallt.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har två nya böcker på gång.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Nä, inga tips eller råd.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag har inte varit på "banan" på tio år. Jag är pensionär. Just nu är det semester tider. Barn och barnbarn, vänner och bekanta hälsar på. Trevligt. Förövrigt arbetar/fixar och pysslar jag med huset och trädgården när jag inte är på Trälhavet och paddlar i min kajak.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Kvinnor mellan 50-70 år. Mammor ska läsa boken tillsammans med sina döttrar. Muslimer. Personer med religiös och filosofisk läggning/intresse. Viss förförståelse måste finnas för att fatta romanens djup. Unga män/killar " har inte tid" och unga kvinnor/tjejer är för romantiska.

En del psykologer och socialarbetare kan läsa boken med behållning. En del filosofer och teologer kan finna intresse och se den tredje nivån eller dimensionen i boken.