Berätta om din bok!

Jag har grävt djupt i arkiven och tagit mig igenom all tillgänglig litteratur i ämnet för att skapa mig en egen bild av vad antiziganism är och vilka konsekvenser den fått i den svenska historien. Boken är resultatet av tre års intensiv forskning. Jag har framförallt varit intresserad av att blottlägga majoritetssamhällets ofta chockerande fördomsfyllda synsätt på romer och resande. Boken ger en osminkad bild av svenskhetens baksida: ren rasism och social exludering. Jag analyserar även den process som nu pågått i några år med att göra upp med antiziganismen: statliga ursäkter, utredningar, vitboken och romsk politisk kamp.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken började som enskilda akademiska uppsatser. När jag efter att ha läst 1700-talshistorikernas fantasier om "zigenaren" och 1920-talets rasbiologidebatter gick igenom arkivmaterialet kom jag ganska plötsligt till ett heureka-ögonblick: jag knäckte koden och förstod det övergripande sammanhanget. Då fattade jag beslutet att lämna arkiven för ett tag och ge ut mina resultat som bok.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Viljan att berätta. Själva skrivprocessen kan vara ångestfylld och enormt drivande. Har man något som verkligen måste fram uppstår ett fokus som nästan kan övergå i monomani. Musiken och naturen är nödvändiga källor till avkoppling för mig. Det här är min fjärde bok. Varje bok har varit en resa för mig.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Boken kom ut ett par veckor före Niklas Orrenius artiklar i DN om Skånepolisens register. Denna otroliga timing fick många journalister att höra av sig i början: jag var den ende forskaren som kunde erbjuda en sammanhängande analys av svensk antiziganism. Intresset har även varit stort från Svenska kyrkan och regeringskansliets Vitboks-grupp, som båda hade nytta av den för sina egna rapporter om detta mörka kapitel. Jag har sedan dess ofta anlitats som föreläsare. Boken har även tagits väl emot av romer och resande. Med undantag för Aftonbladet och Expo har det dock varit märkligt tunt med recensioner. Kanske beror det på att min förre förläggare (Sekel) gick i konkurs, vilket är anledningen att jag nu ger ut den på nytt själv och dessutom som e-bok.

Skriver du på något nytt nu?

Jag är redaktör för en engelskspråkig forskningsantologi Antiziganism – What ́s in a Word? som är resultatet av den internationella konferens jag arrangerade vid Hugo Valentin-centrum i höstas. Den ska komma ut i vår. Sedan har jag mängder av fragment som kanske en dag kan ge upphov till något skönlitterärt.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Ta tacksamt emot impulsen när den kommer. Låt det ta tid eller gå snabbt, allt efter textens mognadsprocess. När det väl är dags är det förstås viktigt att man kan ta sig tid och har någonstans att arbeta ostört.

Varför ska man läsa din bok?

Den är fängslande och lärorik med ett positivt budskap.

Vad gör du när du inte skriver?

En stor del av mitt arbete går tyvärr åt till forskningsansökningar. Sedan är jag inne i en process som handlar om att berätta om och ta diskussionen om det jag har skrivit. Den delen av publiceringsprocessen kan nog vara ganska likartad för skönlitterära författare. Till slut kommer man till en punkt då man vill skriva något nytt.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Människor som har fördomar om romer. Men även fördomsfria människor som genom sin yrkesverksamhet kommer i kontakt med eller påverkar bilden av romer och resande: poliser, journalister, lärare, präster, kommuntjänstemän och politiker.