Berätta om din bok!

Boken handlar om min uppväxt i frikyrklig miljö på 1940, 1950 och1960- talet, där vi bara umgicks med gelikar både i boende, vardag, på fritid och semester. En miljö där förbuden för allt världsligt (”Syndakatalogen”) stod i vägen för tron, där vi ungdomar bara kunde protestera i det tysta, men där sången, musiken (”Syndomsångerna”) och gemenskapen höll mig kvar ända in i vuxen ålder.

Den handlar även om saknaden av det ”förlorade paradiset” och om sökandet efter en annan mer fullödig syn på existentiella frågor.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Under min tid, som av Svenska kyrkan anställd assistent i sjukhuskyrkan, blev jag uppsökt av personer som mådde dåligt på grund av att de känt sig eller fortfarande kände sig fördömda av frikyrkan. Då slog mig tanken att man från en del frikyrkohåll borde ha bett om ursäkt för den skada som åsamkats på grund av ”syndakatalogens” oskrivna lagar. Något som aldrig har skett.

Idag skämtas det om syndakatalogen och med humor berättas det många dråpliga historier från frikyrkovärlden, vilket tar udden av den ångest, som en del upplever efter att ha dragit sig ur.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Skrivklådan ligger kanske i släkten. Som framgår av boken skrev både mamma och pappa, morfar och farfar, farfarsfar och farfarsfarfar på olika sätt och mycket av det finns bevarat. Då lockar det att dokumentera min generations sätt att leva.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, jag har börjat på en berättelse om min svärmors liv, som tog sig vändningar som hon nog själv aldrig hade kunnat förutspå. Men eftersom jag måste göra mycket research och lära mig lite jämtska ord och seder kommer det att ta lång tid.

Varför ska man läsa din bok?

För att man alltid lär sig lite om sig själv när man läser om hur andra har levt och tänkt.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

De som likt en vän till mig en gång sa: ”Tänk om det ändå är sant att Jesus snart ska komma och hämta de sina, då sitter man där med skägget i brevlådan.”

 Köp boken här!