Berätta om din bok!
”Tänk om människor är som osynliga sniglar” är en bilderbok med stora livstankar. På ett enkelt och lättillgängligt sätt berör den frågeställningar som annars kan kännas kluriga att prata med yngre barn om, som t.ex. livet och döden, kroppen och själen, det yttre och det inre, det synliga och det osynliga, osv.

Dessutom är snigeln en ”den”, även om skalen ibland benämns han eller hon. Det finns bl.a. en bild på två förälskade sniglar, där det är fritt för tolkning vilket eller vilka kön de har – om det känns relevant.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
När döden kom nära vår familj, letade jag efter bra barnböcker om döden (och livet!), att läsa och prata kring. En del fanns förstås, men jag kände mig inte nöjd. Jag ville ha en enkel, tydlig och fin bok, som tar upp ämnet på ett naturligt och lättsamt sätt, i linje med min egen världsbild, utan att predika ‘hur det är’.
Så väcktes tanken att göra en själv. Jag ville konkretisera och tydliggöra det abstrakta och obegripliga. När jag gått och burit på den önskningen en tid, så rann inspirationen plötsligt till. Efter en ganska kort stund i ‘inspirerat flöde’ var grundskissen till boken klar – både text och bildskisser. Därefter följde en längre tids arbete med att färdigställa alla boksidorna, men jag var försiktig med att ändra i ursprungs-upplägget, eftersom den mer gavs till mig, än att jag tänkte ut den.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag tror att mycket lidande i vår del av världen beror på att vi tappat bort kontakten med vårt djupaste varande, och jag vill bidra till att hjälpa andra i riktning tillbaka dit, så att den upplevda livskvaliteten kan öka.

Barnen ger mig mycket inspiration! Dels för att det känns så viktigt och motiverande att hjälpa dem att behålla och utveckla kontakten med sin egen helhet, och inte minst för att de har så mycket klokskap och idéer att förmedla.

Skriver du på något nytt nu?
Närmast jobbar jag för att släppa en bok som heter ”Tänk om andar spelar megaverkliga livsspel”. Den är helt fristående från den första Tänk om-boken, fast formatet och upplägget är detsamma. Den här gången ligger tyngdpunkten mer på tankens kraft/attraktionslagen. Samtidigt ingår även här kropp- och själkonceptet, och döden ingår på ett mer avdramatiserat sätt, mer som en parantes i förbigående.

Jag skissar på ytterligare ett par idéer på liknande små barnböcker med stora livstankar, fast med annan inriktning. Men det är mer ofärdiga projekt som ligger längre fram i tiden.

Varför ska man läsa din bok?
Jag hoppas att boken ska inspirera till att på allvar börja fundera, fråga sig ”Tänk om…”, och underlätta viktiga samtal mellan små och stora sökare.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag är föräldraledig med mitt tredje barn, från mitt ordinarie jobb som marknadschef på ett medelstort företag, och jag är tacksam över att kunna ge barnen det mesta av min tid just nu. I egna företaget Andefrid erbjuder jag utöver böcker även Reconnective healing® och the Reconnection®.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Föräldrar som vill hjälpa sina barn att hålla de stora livsfrågorna öppna, och att förstå att det som syns inte är allt som finns (döm inte ”snigeln” efter ”skalet”).

Köp boken här!