Berätta om din bok!
Efter årtionden av kuskande runt jorden, bosatt en gång i tiden bakom Järnridån, sedan i Östasien (Nordkorea) samt i Väst- och Östafrika förutom förstås i Västeuropa och med åratal av sammanträden i med alla Världens nationer i FN-systemet blev det angeläget att sortera och ordna intrycken. Vad har vi alla gemensamt och vad brukar skilja oss åt och hur kan vi enas över dessa gränslinjer?

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Först skrev jag böcker om enskilda länder eller regioner - Turkiet, Nordkorea och Västafrika och då skrev jag den bok velat hitta som introduktionsbok när jag först anlände! Sedan började jag grubbla över olika länders olika egenskaper och framför allt varför Västerlandet lyckats skapa sig bättre levnadsstandard och teknik m m än andra områden. Det slog mig att rättssystemet var av avgörande betydelse för att både folk och enskilda skall leva under drägliga förhållanden och att det lika viktigt att det var anpassningsbart till ändrade förhållanden. Detta ledde till att skriva boken Från härskarrätt till rättsstat - titeln är mer träffande på engelska: From the Laws of Rulers to the Rule of Law. Och den traditionen är längre, starkare och envisare i Norvästeuropa än på de flesta andra håll i världen - och då får vi ändå inte glömma hur orättvist och dåligt det varit också här! Och då kommer man in på vad det var som drev oss och vilken roll som spelades av religioner och ideologier. En trådända blev tanken att orättvisor ofta grundas på erövring - erövrade folk förslavas lätt och blir rättslösa. Vad beror det då på om något folk väljer en annan väg? Det här bestod av många ofärdiga idéer och de växte åt olika håll medan jag skrev. Och under tiden växte övertydelsen att bakom rättsstatens uppkomst ligger mänsklighetens obändiga längtan efter respekt för tankens frihet!

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Önskan att begripa och reda ut sammanhangen.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Förvånansvärt många var intresserade men störs kanske av att jag verkar tankspridd! Men det finns också de som är missunnsamma och tycker att jag verkar vilja göra mig märkvärdig.

Skriver du på något nytt nu?
Först måste den här boken bli färdig och översatt till engelska. Sedan får jag se vad jag orkar. Ganska anspråkslösa memoarer ligger väl nära till hands.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Ja, sätt igång! Försök inte få det bra från början ty du kommer ändå att ändra så snart du blir vän med skrivandet! Och skriv enkelt och utan konstiga ord (men det beror ju på ämnesvalet så jag har måst bryta den regeln).

Vad gör su när du inte skriver?
Jag läser!

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
De som tror att de redan vet bäst. Som är intellektuellt lata och nöjda med att tro att de inte behöver vidga sina horisonter. Men dem når jag nog aldrig - tänk på en vanlig trygg postmodernist - inte vill han ifrågasätta sin självbelåtenhet!

Köp boken här!