Berätta om din bok!

Huvudtemat i boken handlar om hur huvudpersonen Kristian som är psykolog och psykoterapeut har det på sitt jobb på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning där konflikter uppstår, och framför allt då en styrning tillkommer angående vilken psykoterapimodell som får användas. Dessutom uppkommer både intressanta, och stundtals dramatiska mellanmänskliga utspel som växer i omfång under berättelsen. Vidare får Kristian det svårt i sin familj, fru med två barn, då hans fru bestämmer sig för att göra en stor ändring i livet. Ett större tema är även att Kristian får, under händelsernas gång, kontakt med minnen från barn- och ungdomstid. Minnena är för honom psykologiskt givande eftersom de speglar äventyrslusta och kreativitet. Minnena är även ibland dråpliga och humoristiska.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det fanns frön till boken från två olika håll, dels huvudpersonens minnen från uppväxttiden, dels att i romanform skriva om vuxenpsykiatriskt arbete med de många viktiga inslag som vanligtvis finns. Idéerna gick ihop till att båda områdena fick plats i en roman, vilket blev starten. Men under skrivandet har väldigt många uppslag och idéer växt fram och skapat romanen till vad den har blivit med sin både interpersonella och introspektiva karaktär.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har varit litterärt intresserad under hela mitt liv, och läst mycket både skönlitteratur som facklitteratur, och nu fått chansen att själv börja skriva när arbetet inte kräver ständiga fortutbildningar som har tagit mycket tid. Dessutom är familjebilden annorlunda med vuxna utflugna barn. I skrivandet upplever jag mig skapande och byggande av personligheter och händelser som jag upplever som mycket givande.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Både överraskande reaktioner men även positiva med attityder att det var väntat. Jag har även under min yrkesutövning mött personer som förväntat sig något skrivet av mig inom området psykoterapi och psykiatri.

Skriver du på något nytt nu?

Jag skriver på nytt, och fortsatte omgående efter att romanen ”Terapeuten” blev klar. Den nya romanen har viss anknytning till romanen ”Terapeuten” men har samtidigt stora skillnader - den är mer existentiell, och även närmare huvudpersonen. Romanen har också en internationell prägel.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Eftersom jag är relativt ny som författare har jag inte så mycket råd att ge, men det är viktigt att slå vakt om sitt eget skapande och egen stil. Dessutom är det viktigt att läsa mycket olika författare för att berika sitt tänkande och språk, men ändå kunna bevara sin huvudstil.

Boken ger intressanta inblickar i psykoterapi- och psykiatrivärlden. Dessutom annorlunda med de integrativa minnesepisoderna som huvudpersonen får från sin barn- och ungdomstid. Minnesepisoderna berikar och utvecklar huvudpersonen i hans situation och resa i romanberättelsen. Även intressant för den som gillar sociala berättelser med humor, spänning och driv i.

Varför ska man läsa din bok?

Jag arbetar som psykolog, psykoterapeut och handledare. Min nuvarande arbetsplats är inom psykiatrin, men jag arbetar även privat i mindre omfattning. Jag gillar att motionera på olika sätt, men framförallt genom löpning och skidåkning. När andan faller på skriver jag låtar, text och melodi, och framför dem vid lämpliga tillfällen. I övrigt blir det umgänge med familj och nära vänner.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag tror boken är givande för många med huvudpersonens minnen från barn- och ungdomstiden, men även dess relationella karaktär med mycket utbyten mellan många personer och miljöer som är välskildrade. Dessutom städer som Uppsala blir till en del välbelysta.