Berätta om din bok!
Min bok är på engelska och handlar om tre generationer svenskor i Egypten från början av 1900-talet fram tills den Arabiska våren. Den är baserad på en sann historia men skriven som en novell för att den ska vara lätt att ta till sig även för en yngre publik. De främsta aktörerna är egyptierna själva.
Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Boken kom till efter att ha blivit tillfrågad att skriva en ny upplaga av den svenska boken Tre Damer i Kairo. Men den boken är en historieskildring. Jag ville med denna bok på engelska nå en större publik framförallt i syfte att visa på de band som finns mellan våra två länder - mellan öst och väst - för jag tror på vikten av att skapa broar mellan olika kulturer och även mellan generationerna. Vår värld blir mer och mer global, så det är viktigt att vi lär av varandra om vi ska kunna leva sida vid sida i en fredlig värld.
Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Jag har alltid skrivit - det är som att andas - en andra natur för mig. Människor, olika kulturer och språk inspirerar mig.
Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Det tar tid för mig att skriva för jag gör mycket research inför mina böcker men min omgivning stöttar och uppmuntrar mig i denna tidskrävande uppgift.
Skriver du på något nytt nu?
Jag har en idé om min nästa bok och har börjat läsa på men inte börjat skriva på den ännu.