Berätta om din bok!
Min tredje diktsamling, en fortsättning på ett tänkande och kännande i skriftform som aldrig stannar upp.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Lyrik är en genre som inte behöver trender i ämne eller förkovran att synas för upphovsmakaren, utan poem skapas oavbrutet tills de bildar en tillräckligt stor klunga och får en 'röst'. Det är den rösten som är stark nog att bli en bok.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Behov. Intryck och erfarenheter. Människorna omkring mig. Längtan, saknad, glädje och motgång. Ibland är skrivandet en terapeutisk manöver för att den inre monologen behöver större utrymme. Jag kan omvandla en känsla av ovisshet/rädsla/frustration till ett resonemang i skrift. Väl präntat kan jag få distans till vad som bekymrat mig.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?
Nyfiket och positivt.

Skriver du på något nytt nu?
Alltid.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Timantalet i jobb är oöverskådligt, men det är en rolig process. Bäst tycker jag är att ha en hanterbar målbild, vars nivå inte är ouppnåelig, för då pressar man sönder det egentliga syftet; glädjen i att förmedla ordet och bevara vårt svenska språk.

Varför ska man läsa din bok?
Jaa....lyrik är ju ett sätt att tänka så att andra hör vad man känner. Alla människor tänker och känner, en bok, oavsett vem som skriver och läser, är ett sätt att förena sig med andra, väcka känslor och aha-upplevelser.

Vad gör du när du inte skriver?
Har heltidsjobb, men utöver det har jag familj och fritid som de flesta.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
De som har intresse och nyfikenhet för något nytt.