Berätta om din bok!

Min bok är en bok om att känna sig värdelös och endast hålla sig uppe genom prestation och stress, för att sedan finna sig själv och en självkänsla. Boken riktar sig till alla som behöver bygga upp sin självkänsla, en förändring som sannolikt gör underverk för välmåendet hos den enskilde. Framförallt tror jag att föräldrar kommer att finna den läsvärd. Det är av yttersta vikt att föräldrar arbetar sig fram till en god självkänsla, för att kunna hjälpa sina barn med densamma. Självkänslan går ofta ”i arv”. Jag arbetar också som lärare och med erfarenheten av att själv ha varit ett mobbat skolbarn, upplever jag att jag hittar intressanta infallsvinklar gällande barns självkänsla och gällande att kunna hantera det sociala livet. I boken delar jag med mig av mina tankar både från mitt liv som barn, mitt lärarliv och mitt föräldraliv, tankar om att stärka självkänslan hos både vuxna och barn.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

När jag var trettiotre kraschade mitt liv och jag fick med min kurators hjälp samt med hjälp av litteratur inom ämnet psykologi lov att inse att jag levt hela mitt liv i ett falskt själv. Andras negativa bemötande hade skapat mitt jag. Ständigt osäker på om jag lyckades med att passa in, försökte jag hantera min vardag. För att hitta ett sätt att duga och ”hålla måttet” hade jag lagt till med ett vansinnigt sätt att prestera. Utan min prestation var jag ingen alls.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Omgivningar och människor som jag har mött har gett mig inspiration. Så lite information som ibland ska till för att göra situationer så mycket lättare och bättre för människor! Ett eller ett par visdomsord kan ta ut en ny riktning för en människas liv! Jag vill använda min egen, ganska trista livshistoria till att inspirera andra till att våga följa sina hjärtan och sina drömmar.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Några blev förvånade, andra blev mycket nyfikna på vad det är som jag har att berätta. Jag är mycket glad över den värmande respons som jag har fått från läsare, både ansikte mot ansikte och via mail. En del människor upplever att de inte har tid att läsa en bok, men om man upplever sitt liv så, är detta den rätta boken att läsa. Det finns ett liv bortom stressen och ”tvångsrutinerna”, för både vuxna och barn.

Skriver du på något nytt nu?

Jag är snart färdig med uppföljaren ”Tryggt Hav – En bok om mera mod, mindre Jante och mänskligt växande”. Trygg Hamn handlar om att hitta sin inre trygghet, Tryggt Hav handlar om att kunna ta med sig den inre tryggheten ”utanför dörren”, till livet tillsammans med andra. Om man hittar den förmågan blir man både mer modig och mindre känslig vid jämförelse med andra. Man blir även mer motståndskraftig mot Jante och den svenska avundsjukan. Man finner också en objektivitet och ett lugn som hjälper till att möta livets upp- och nergångar. Självklart vill man hitta extra styrka i motvind, och med en god självkänsla är denna styrka aldrig långt borta.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Skriv för att du tycker att det är roligt och se vart det leder. Större än så behöver det inte vara.

Varför ska man läsa din bok?

Det är en må bra-bok, som enligt responsen jag fått ”lyfter läsaren”. Någon har sagt att den ”berör mig men gör mig samtidigt glad”. Läsare har även sagt att den bjuder på många tankeställare. Tankeställare är mycket viktiga för att kunna komma vidare med sitt liv.

Vad gör du när du inte skriver?

Ska nu börja arbeta som lärare igen efter en lång föräldraledighet och psykologistudier på distans. I övrigt är ett fritidsintresse jag har oljemålning. Jag målar omslagen till böckerna själv, och har precis färdigställt omslagsbilden till Tryggt Hav.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag vill att den ska komma till nytta för människor som upplever att något fattas dem i livet och som känner att det är dags för ett lyft av något slag, men som inte riktigt vet vad det skulle kunna vara. Jag vill också nå föräldrar, eftersom det är de som har den största makten gällande att skapa nästa generations starka och välmående människor som kan ta sig fram genom livet utan ätstörningar, utan ständig stress, utan drogproblem, utan återkommande depressioner, utan mobbning, ja, man kan hålla på länge. Det ska vara gott att leva!

Köp boken här!