Berätta om din bok!

Den här boken handlar om många olika saker som de flesta av oss kan stöta på i livet och vidare hur man kan hantera dessa för att kunna hålla sin lycka uppe. Eftersom jag har egna barn och arbetar med barn var det naturligt att ta min utgångspunkt när barnen är små. Vad är egentligen viktigt när man ska stärka sitt barn från början? Hur kan man ge dem en härlig språngbräda inför livet? Föräldrarnas betydelse är obestridlig i dessa frågor.

Att få chansen till ett lyckligt liv är vidare något som man med tiden till stor del kan styra själv, och det är ett budskap som jag vill skicka med mina barn – känslan av att kunna påverka sina liv och känna sig starka. Min önskan är att alla barn ska få med sig den känslan.

Men allt eftersom jag skrev boken så såg jag omkring mig i samhället och insåg också att det finns så mycket vi kan göra för att hjälpa varandra även utanför familjen. Tyvärr insåg jag också att det finns hinder för detta. Vem har t ex inte träffat på Jante? Vem har inte känt stressen ta sitt grepp om sig, så att man tappat fotfästet? Vem har inte blivit påverkad negativt av de ideal som råder? Hur vi kan ta oss förbi dessa hinder för att kunna hålla en så stadig kurs som möjligt i livet är något som intresserar mig mycket.

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Jag hade skrivit en bok innan och upplevde att jag inte var färdig. Jag hade mer att säga. Idéer kom nya hela tiden under skrivprocessen. En tanke satte igång tio nya och så fortsatte det tills jag upplevde att jag hade tänkt hela varvet runt.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Min familj, mina livserfarenheter och den forskning som jag har studerat har inspirerat mig jättemycket.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

De undrar var jag får allt ifrån.

Skriver du på något nytt nu?

Just nu har jag fullt upp med familjelivet och lärarlivet. Jag har två manus liggande riktade till barn och ungdomar. Vi får se om de blir inskickade någon gång...

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Skriv ned tankar som du har i en skrivbok och se var det leder. Det går inte att tvinga fram idéer hur som helst. De kommer allt eftersom man lever sitt liv.

Varför ska man läsa din bok?

Responsen som jag har fått från mina läsare är att böckerna ger mycket hopp om livet nu och i framtiden och de har uttryckt att de skulle ha missat något om de inte hade läst dem.

Barnen är viktiga och du själv är viktig. Böckerna ger mycket information från forskarvärlden på ett mycket lättläst sätt. Att sätta sig ner för att läsa höga travar med forskningsrapporter är något man vanligtvis inte gör som förälder och att förlita sig på ”tio snabba råd” ur tidningen är ofta inte tillräckligt. Jag har försökt balansera ihop en medelväg. Lite tid – mycket information. Ett par läsare har berättat att de har påbörjat sin läsning under kvällen och klockan fyra på morgonen har de läst ut boken. Det är positivt med lättlästa böcker eftersom tid är det som vi ofta upplever att vi inte har.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag arbetar som lärare och tycker att det är jättekul att träffa alla dessa barn och ungdomar!

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag kan inte välja ut någon speciell kategori av människor som jag helst vill ska läsa boken. Föräldrar till barn i olika åldrar har blivit stärka av boken och även pensionärer har tackat mig för att ha satt en extra guldkant på tillvaron. Vad de kanske inte tänker på är att det är de själva som har fått lättare att sätta guldkanten, efter att ha fått en hjälpande hand på vägen...

Köp boken här!