Berätta om din bok!

Jag fick en stor hjärnblödning 2003.Normalt brukar man avlida direkt

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Måmga i min omgivning tyckte att jag borde berätta om vad som inträffat och hur det blev efteråt. Både för min och andras skull.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag har en intressant berättelse. Många vill höra den

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Bara positivt.Många frågar om boken. Det har drivit på mig lite ytterfligare

Skriver du på något nytt nu?

Ja, lite pretentiöst skulle man kunna kalla det för en fortsättning på den aktuella. Arbetstiteln är In i dimman. Ytterligare en finns i huvudet, och väntar på att på att bli till något konkret

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

1) Du måste ha en intressant berättelse.

2) Skriv fortlöpande.

3) Undvik långa meningar.

Varför ska man läsa din bok?

Den berättar om hur en karriär kan börja i grundskolan och fortsätta in i arbetslivet. Det kan bli ett springande med en väg kantad av kraschade äktenskap, förlorad tid med barnen, och till sist en krash, som kunde ha slutat riktigt illa. Den bör läsas av karriärister med sjyglappar och deras anhöriga. De kan få en möjlighet attä ndra på ett eventuellt skadligt beteende. Och hur det kan gå om man inte tänker efter i tid. Det spelar ingen roll om man, som jag,älskar sitt arbete, eller inte.

Vad gör du när du inte skriver?

Jag tränar, tränar. Och tränar min kropp. Dessutom läser jag mycket hela tiden. Då tränar jag även kvarvarande delar av hjärnian

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

-kolleger, gärna de yngre

-Karriärister av alla typer, och deras anhöriga

-andra kloka personer

Köp boken här!