Berätta om din bok!

Boken är mina memoarer från födelsen i Uppsala 1935 till det att jag återvände till staden 2007 efter en lång utflykt runt Mellansverige. Jag har haft ett rikt liv. Min fru och jag har fyra barn, sex barnbarn och ett barnbarnsbarn. Jag har varit lärare, studierektor, rektor, skoldirektör, länsskolinspektör och regionchef i Skolverket. Jag skildrar kritiskt uppbrottet från länsskolnämnderna 1991 och bildandet av Skolverket samma år liksom förändringen av Skolverkets fältorganisation några år senare.

Uppvuxen som jag är i Svenska Missionsförbundet har det präglat min kristet-humanistiska livssyn. Min politiska hemvist fann jag tidigt inom Folkpartiet och dess frisinnade falang. Jag har varit sekreterare i bl.a. Folkpartiets riksdagsgrupp och varit kommunfullmäktige i två kommuner i cirka 19 år. Vidare jag varit oppositionsråd för Folkpartiet i Landstinget Dalarna i åtta år (1999 – 2006). Samtidigt har jag innehaft en mängd uppdrag inom frikyrka, studieförbund, politiska uppdrag på lokalt plan liksom på regionalt- och nationellt plan. Jag har mött Folkpartiets partiledare från Bertil Ohlin till Jan Björklund.

Jag hade också förmånen att sitta i en statlig utredning (den parlamentariska regionkommittén) vars SOU har nr 2000:85. Den var ett mycket intressant uppdrag, vilket jag skildrar i boken.

 Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Det har länge varit en färdig idé hos mig att sammanfatta mitt liv såväl privat som yrkesmässigt. Jag ville ha den klar före 80-årsåldern. Jag blir 80 år i början på nästa år.

 Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Jag vill skriva för barn och barnbarn och kommande generationer men också för släkt och vänner. Persongalleriet är stort i boken. Jag nämner ca 1200 personer vid namn. Jag har mött många i mitt yrkesliv som omfattat många kommuner och län: Uppsala, Karlskoga, Järfälla, Södertälje, Linköping och Östergötland, Rättvik och Dalarna. Jag hoppas att många i dessa kommuner och de offentliga biblioteken vill läsa vad jag skrivit om just deras kommun.

Hur reagerade din omgivning på ditt författarskap?

Till en början var mina nära och kära en smula skeptiska till projektet. Men vartefter projektet växte i omfattning och tid och sedan man sett provtrycket tror jag att man nu tycker det varit en prestation att få ihop en så pass stor bok som det blivit. Jag har inte gett upp utan litat till mig själv och min förmåga att dokumentera vad jag varit med om. Ett stort källmaterial har jag också haft i form av dagböcker, brev, pressklipp och offentligt tryck.

 Skriver du på något nytt nu?

Nej, inte f.n. Kanske längre fram.

 Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Ja, det väsentligaste är att sätta igång bara och skriva och skriva hur man känner. Inte fundera på hur det blir i förstone utan skriva av sig. Sedan är det en stor fördel om man har tillgång till skriftlig dokumentation i form av dagböcker eller minnesanteckningar. Därför ger jag även i boken rådet att skriva dagbok om det man varit med om. Det är ju historia det handlar om. Det är lätt att glömma annars. Resor bör man kunna skriva om varje gång man gör resor till utlandet.

 Varför ska man läsa din bok?

Jag är ingen berömdhet men en ordinär svensk skolman och politiker. Även sådana personer kan det vara intressant att läsa om.  Det är också lite tidshistoria från 1930-talet och framåt. Kanske kan forskningen hitta ett och annat intressant om min långa verksamhet inom frikyrka och skolväsen liksom inom politiken.

 Vad gör du när du inte skriver?

Nu är jag pensionär och ska i höst 2014 som 79-åring avsluta mina politiska uppdrag inom Landstinget i Uppsala län. Jag är medlem i Equmeniakyrkan i Uppsala och i en pensionärsorganisation. Jag älskar att resa, är kulturintresserad, musikintresserad och allmänt nyfiken på tillvaron. Jag vill umgås med min fru, mina barn och barnbarn och barnbarnsbarn.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Först och främst mina barn och barnbarn med familjer. I övrigt släkt och vänner. Sedan alla dem jag samarbetat med inom de olika kommunerna och inom kyrka, skola och i politik. Alla andra som är intresserade är välkomna att ta del av boken.

Köp boken här!