Besvuren av Greger Morin

Kategorier

Besvuren av


Loading Uppdaterar varukorg...

Beskrivning:

”Besvuren” är spridda tankegångar i bildningsstaden Lund.
Huvudpersonen Klas Albert Joakim Svensson försöker balansera mellan sina egna brister och förmågor, liksom han balanserar mellan de förmågor som glimrar till i staden och de brister som styr den.
I sina tankegångar stannar han upp och uttalar besvärjelser. Egna eller andras.
Mänsklighetens utveckling består av besvärjelser och pekpinnar, hävdar han och föregår med gott exempel.
Han är själv besvuren, men svär tillbaka.

Varje avsnitt är delvis en egen berättelse, men kapitlen följer en gemensam tankebana med huvudspår, bispår, urspårningar och dikeskörningar.
Klas Albert Joakim Svensson kravlar sig alltid upp.
Det finns hopp! Om vi kan finna den rätta rytmen.

Greger Morin har i många år arbetat som journalist och redaktör i svenska och danska medier och har tidigare publicerat ett par fackskrifter.
Han studerade i Lund och har bott många år i staden som civil medborgare.
I berättelsen berörs flera händelser som skulle vara overkliga om de inte vore verkliga.
Allt är möjligt och omöjligt, rimligt och orimligt.

LoadingUppdaterar...