Carl von Linnés lärjungar från A till Ö

Boken utgör en biografisk sammanställning av närmare 500 av blomsterkungen Carl von Linnés kända och mindre kända lärjungar som var verksamma under 1700 och början av 1800-talet.

300 SEK
I lager
ISBN : 9789189153578
Publisher : Nomen
Språk : Svenska

Boken utgör en biografisk sammanställning av närmare 500 av blomsterkungen Carl von Linnés kända och mindre kända lärjungar som var verksamma under 1700 och början av 1800-talet. Majoriteten av lärjungarna var svenskar eller finländare men ett drygt sextiotal hade utländsk härkomst. Lärjungarnas ursprung, deras relationer till Linné samt den betydelse han hade för deras fortsatta öden och karriärer behandlas liksom lärjungarnas inbördes relationer och deras viktigaste litterära alster. Ett förvånansvärt stort antal av

Linnés lärjungar gick en lysande framtid till mötes medan andra hamnade i skymundan, fick ett tragiskt slut och är i dag mer eller mindre bortglömda.

Avsnitten som behandlar de s.k. ”apostlarna”, det vill säga de Linnélärjungar som företog utomeuropeiska långresor behandlas mera ingående. Det är om dessa unga män och de olika öden de gick till mötes som jag vill berätta.

ISBN : 9789189153578
Format : 170.00 X 240.00
Publisher : Nomen
Språk : Svenska
Utgivningsdatum : 2024/02/09
Författare : Lars-Åke Götesson
Write Your Own Review
Du recenserar:Carl von Linnés lärjungar från A till Ö
Your Rating