Vad gäller för pliktexemplar?

  • Vad gäller för pliktexemplar?

    Pliktexemplar måste tillhandahållas till sju olika bibliotek. Enligt Lagen om pliktexemplar Lag (1993:1392) om pliktexemplar av dokument har Kungliga biblioteket, och sex av landets universitetsbibliotek, rätt att erhålla ett exemplar vardera av varje tryckt skrift eller dokument som ges ut för spridning i Sverige. Plikten gäller när avsikten med publikationen är att sprida den till allmänheten. För att en skrift ska anses vara utgiven och spridd ska den finnas i ett större antal exemplar. Det kan vara svårt att veta exakt hur och när man ska tillhandahålla pliktexemplar. Önskar du hjälp med pliktexemplar? I alla Vulkans bokpaket ingår hantering av pliktexemplar. Du är också välkommen att kontakta oss om du har frågor rörande vår hantering av pliktexemplar i samband med ditt boksläpp, men anlitar du Vulkan för att trycka din egen bok så behöver du inte oroa dig – vi kan ta hand om pliktexemplaren åt dig. Hur som helst så är svenska tryckerier är ansvariga för pliktleveranserna, medan utgivaren är leveransansvarig när ett utländskt tryckeri används. Vi hänvisar till KB för ytterligare information.