Krönika över Grahn/Norman-släkterna i Granbo, Arvidsjaur av Birger Grahn

168 SEK
I lager
ISBN : 9789198255317
Publisher :
Språk : Svenska

Efter mer än 10 års, i perioder intensivt, släktforskande har ett omfattande material insamlats och det börjar kännas svårt att överblicka alla personer och släktled. Jag har därför velat få en annan typ av överblick och vill här lyfta fram i ljuset de personer om vilka det finns andra noteringar än enbart (i förekommande fall) födelse- och/eller dödsdatum, samt om och när de varit antecknade som ägare av ett visst hemman. Därför har jag valt att börja "från början" och att redogöra för våra äldsta kända anor och att sedan kapitelvis följa olika grupper såsom prästerna, birkarlarna, köpmännen, hantverkare/smeder, ordningsmaktens representanter fram till och med samerna och nybyggarna i inlandet, som alla varit mina och mina syskons anfäder och anmödrar – kort sagt våra anor.

När man läser denna krönika måste man alltså komma ihåg att det finns ytterligare en rad personer (i själva verket flertalet) i mitt släktregister, som varit våra anor, som odlat jorden och fört släktet vidare, utan att de tagits med i denna bok. De här utvalda personerna är intressanta såtillvida att de förutom att ha odlat jorden även haft andra uppdrag eller positioner som gett avtryck i olika register eller dokument. Ibland kan det vara mindre smickrande sammanhang som orsakat att de finns med i registren, men jag har inte sett någon anledning att försköna verkligheten. Det som har skett har skett, och var och en får själv ta ansvar för sitt liv och leverne, vare sig man lever eller är död.

För mig har arbetet med detta material gett en spännande inblick i gamla tiders levnadsvillkor och även hos mig väckt ett intresse för vår svenska och norrbottniska historia som tidigare varit tämligen svalt. Jag har därför inlett de olika avsnitten med ibland rätt grundliga beskrivningar av tiden och situationen som anorna levde under – tämligen frimodigt kopierat från olika angivna källor, vilket förhoppningsvis gör krönikan intressant för bredare kretsar även utanför min släkt.

ISBN : 9789198255317
Publisher :
Språk : Svenska
Sidor. : 294
Utgivningsdatum : 2015/07/07
Författare : Birger Grahn
Write Your Own Review
Du recenserar:Krönika över Grahn/Norman-släkterna i Granbo, Arvidsjaur av Birger Grahn
Your Rating