Liv att förstå – Tre Generationer i Glädje och Sorg

LIV att förstå – Tre generationer i Glädje och Sorg
Skogssamiska marker berättar...

Berättarjaget Magdalena berättar om tankar, upplevelser, minnen, studier till yrkesliv. Livserfarenheter från viktiga livsval, föräldraskap och slutligen som ålderspensionär. Avslutar med konsekvenser från kolonialismens tvångsmetoder. Grundläggande behov, omsorg saknades.

198 SEK
I lager
ISBN : 9789189480971
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska

Berättarjaget Magdalena berättar om tankar, upplevelser, minnen, studier till yrkesliv. Livserfarenheter från viktiga livsval, föräldraskap och slutligen som ålderspensionär. Avslutar med konsekvenser från kolonialismens tvångsmetoder. Grundläggande behov, omsorg saknades.


Vem var Magdalenas föräldrar?
Föräldrarna berättar på sámigiella / samiska om barndomen i hemmet till åldrade mor-farföräldrar. Hur en bofast skogsrenskötarfamiljs vardag och arbetsliv förändrades under sex generationer på samma plats.


Skogs-lapparna, samerna tvingades lämna och avsluta sina nomad-kringflyttningsvandringar på 1700–1800 talet.
Jägarfolkssamhällen var ett samlande folk som hade levt nära naturens villkor utan ägande i millenier. Sekler därefter hade koloniseringsmakten, kronan, kyrkan med staten skövlat ednama / fjällnära skogrika marker med vatten, mineraler och metaller vid gruvbrytning. Ovan som under jord, det tog ifrån dem deras livsrum i Sábme Sapmi / Lappland.

Boken förmedlar också en djupare förståelse för människans värdegrund. Att respektera och bevara livsvalen, från naturen, markerna och livsmiljön. Att urfolkets traditionella arvskultur med arvsrättigheter får hållas levande och skyddas. Livsvandringen hör ihop med identitet och språk. Till kommande generationer – livet självt.

ISBN : 9789189480971
Format : 135.00 X 210.00
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska
Sidor. : 468
Utgivningsdatum : 2023/02/06
Författare : Majvor Massa Eriksson
Write Your Own Review
Du recenserar:Liv att förstå – Tre Generationer i Glädje och Sorg
Your Rating