MODERN UX - Problemlösning i en komplex värld

De flesta företag säger att de är kundfokuserade, men vad innebär detta i praktiken? Användarcentrerad utveckling, det vi kallar UX – User eXperience, har som mål att lösa specifika problem för specifika användare på ett ändamålsenligt sätt. För att lyckas med detta måste vi under hela utvecklingsprocessen ha regelbunden kontakt med användarna. I början för att förstå deras problem och senare för att utvärdera om de lösningar vi designat löser dem. Utan denna kontakt kan vi inte säga att vi har kundfokus!

395 SEK
I lager
ISBN : 9789188713728
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska

De flesta företag säger att de är kundfokuserade, men vad innebär detta i praktiken? Användarcentrerad utveckling, det vi kallar UX – User eXperience, har som mål att lösa specifika problem för specifika användare på ett ändamålsenligt sätt. För att lyckas med detta måste vi under hela utvecklingsprocessen ha regelbunden kontakt med användarna. I början för att förstå deras problem och senare för att utvärdera om de lösningar vi designat löser dem. Utan denna kontakt kan vi inte säga att vi har kundfokus!
För effektiv problemlösning gäller att alla inblandade parter har en gemensam syn på både problemet och hur vi ska lösa det. En central del inom UX är därför att bidra till att skapa samsyn genom modeller som kundresor, persona. problemkartor och prototyper.
Det finns varken en exakt problembild eller känd lösning när vi tar oss an uppgiften. Förståelse och bra lösningar växer fram över tid. Design av lösningen görs iterativt i nära samverkan med affär och teknik så att våra lösningar blir användbara, önskvärda och teknisk genomförbara. Det mest effektiva sättet att få ett riktigt bra slutresultat är att jobba parallellt med upptäckande och levererande i ett tvärfunktionellt team – alltså inte att ta
fram en färdig design, lämna över och tro att det ska lösa sig!
Modern UX kombinerar designtänkande, Lean UX och agila principer till en kraftfull helhet som hjälper dig att bygga produkter i världsklass!

ISBN : 9789188713728
Format : 210.00 X 210.00
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska
Sidor. : 245
Utgivningsdatum : 2021/03/05
Författare : Torbjörn Ryber
Illustrated by : Torbjörn Ryber, Stefan Dellström
Write Your Own Review
Du recenserar:MODERN UX - Problemlösning i en komplex värld
Your Rating