Reciprocum : att möta utomlands födda i vården och i samtal av Douglas Modig

159 SEK
I lager
ISBN : 9789163391231
Språk : Svenska

Douglas Modig är socialantropolog utbildad vid Lunds Universitet med kompletterande fördjupningsstudier vid Universidad Veracruzana, Mexico, i psykologi, transkulturell psykiatri och medicin, pedagogik och sociologi.Boken, Reciprocum, som består av teori och biografiska reflektioner med en omfattandefaktabank och dokumentära inslag fokuserar på frågor som kan vara av betydelse för ömsesidighet, förståelse av historiska förlopp, skiftande begreppsvärldar och vikten av en rimlig förförståelse av den utomlandsfödde patienten eller klienten i mötet inom somatisk och psykiatrisk vård, i psykoterapier, stödsamtal och olika rehabiliteringsåtgärder.Förhållningssättets betydelse i en behandlingsrelation kan vara avgörande för dessutfall. Genom att ofta inta elevens position så snart klienten känner mark under fötterna uppmuntras den drabbade till att söka och inventera i sitt vuxna jag innan katastrofeninträffade och att träna upp och återerövra sina kognitiva förmågor att delge sin upplevelsevärld, formulera dem och genom processinriktat arbete träna upp förmågan och motivationen att minska sin offerroll för att aktivt möta livets skiftande krav ochutvecklas i sitt nya hemland.Möten är präglade av olika former för kommunikation som underlättas av insikter iandra kulturella begreppsvärldar, tankegods och normativa system. Boken kan användas som en handbok att bläddra i, eller som ett litet uppslagsverk med ett brett sak- och personregister då det ofta ställs orimliga krav på kunskaper om alla former av mänskliga yttringar ur skilda kulturperspektiv och i omvärldskunskap. Van der Meys Uitgivers förlag, 2011

ISBN : 9789163391231
Format : 148.00 X 210.00
Språk : Svenska
Sidor. : 254
Utgivningsdatum : 2011/07/25
Författare : Douglas Modig
Write Your Own Review
Du recenserar:Reciprocum : att möta utomlands födda i vården och i samtal av Douglas Modig
Your Rating