Torvmarker, klimat och återvätning. Att minska utsläpp och främja koldioxidinlagring

Naturliga myrar har över årtusenden ackumulerat kolrik torv och har därmed haft en kylande effekt på klimatet. Sedan 1800-talet har över en miljon hektar myr dikats för jordbruk och skogsbruk och dessa marker släpper idag ut stora mängder växthusgaser som värmer klimatet. Med återvätning kan utsläppen minska och ny koldioxidinlagring bli möjlig. I boken sammanställs den senaste forskningen som ger en tydligare bild av var och hur återvätning ska göras för att maximera klimatnyttan. Grundvattenytan ska helst ligga en decimeter under markytan, och det är viktigast att åtgärda de marker som läcker mest först. Därför bör vi fokusera på att återväta organogen jordbruksmark samt djupt dränerad torvmark med skog i södra Sverige.

160 SEK
I lager
ISBN : 9789189823594
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska

Naturliga myrar har över årtusenden ackumulerat kolrik torv och har därmed haft en kylande effekt på klimatet. Sedan 1800-talet har över en miljon hektar myr dikats för jordbruk och skogsbruk och dessa marker släpper idag ut stora mängder växthusgaser som värmer klimatet. Med återvätning kan utsläppen minska och ny koldioxidinlagring bli möjlig. I boken sammanställs den senaste forskningen som ger en tydligare bild av var och hur återvätning ska göras för att maximera klimatnyttan. Grundvattenytan ska helst ligga en decimeter under markytan, och det är viktigast att åtgärda de marker som läcker mest först. Därför bör vi fokusera på att återväta organogen jordbruksmark samt djupt dränerad torvmark med skog i södra Sverige.

ISBN : 9789189823594
Format : 169.00 X 230.00
Publisher : Vulkan
Språk : Svenska
Sidor. : 152
Utgivningsdatum : 2024/04/18
Författare : Åsa Kasimir, Amelie Lindgren
Formgivare : Magnus Bergström (bco.se)
Illustrated by : Åsa Kasimir, Amelie Lindgren
Photographs by : Tor Tuorda, Johan Wingborg, Åsa Kasimir
Write Your Own Review
Du recenserar:Torvmarker, klimat och återvätning. Att minska utsläpp och främja koldioxidinlagring
Your Rating