Tre terminer av Peter Heddelin

208 SEK
I lager
ISBN : 9789188883896
Språk : Svenska

Behoven av att våra barn hjälper till i jordbruket under sommaren är ett behov från en förfluten tid. Vi kan med enkelhet fastställa att det samhällsbehov som fanns vid införandet av sommarlovet 1842, inte finns idag. Samhället har förändrats och förändringstakten har intensifierats ytterligare de senaste årtiondena i och med samhällets digitalisering.

1908 publicerades den första forskningsrapporten om den negativa effekt det långa sommaruppehållet har för elevernas lärande. Sverige har dock under skolans politiska ledningskonstruktion fokuserat mot processer som är av mindre betydelse för barnen och fastnat vid frågeställningar av mer politisk ideologisk karaktär. Det har fått konsekvensen av att nödvändig skolutveckling hamnat i skymundan.

Trots mer än 100 års underlag av vetenskapliga studier sitter den svenska skolan som fastgjuten i ett före detta samhälle.

Som lärare eller skolledare finns det dock möjligheter att påverka och förändra våra negativa skolstrukturer. Boken beskriver initialt varför en sådan skolförändring är nödvändig - samt i senare kapitel om hur du som arbetar inom skolan kan ta initiativ till att åstadkomma en förändring av just din skola i nutid.

Peter Heddelin är rektor och skolledare med lång erfarenhet av skolledning inom både kommunal och privat sektor. Han har arbetat som rektor inom grundskola och gymnasium, samt som verksamhetschef på övergripande nivå med ansvar för gymnasieskolor i 14 kommuner i Sverige. I nutid är han verksam som VD för Amerikanska Gymnasiet.

ISBN : 9789188883896
Format : 135.00 X 210.00
Språk : Svenska
Sidor. : 178
Utgivningsdatum : 2018/12/04
Författare : Peter Heddelin
Write Your Own Review
Du recenserar:Tre terminer av Peter Heddelin
Your Rating