Skolan under ytan av Johan Haeffner

139 SEK
I lager
ISBN : 9789163797408
Språk : Svenska

Den senaste terminsavslutningen var den trettiosjätte i ordningen då författaren återigen kunde konstatera att gränsen till utmattning var hårfin. Inom svensk skola idag råder vanmakt, stress och oro. Rötterna till detta tillstånd tror författaren beror på pedagogernas och skolledarnas komplexa och betungande arbetssituation. Boken är ett försök att beskriva olika drivkrafter bakom den rådande arbetssituationen, hur olika faktorer samverkar och förstärker varandra.

I första delen, Under isen, behandlas lärares arbetssituation och uppkomna förändringar de senaste 30 åren.

Andra delen, I strömmen, tar upp aktuella processer och vägval för skolan.

Tredje delen, Under ytan, lyfter fram olika aspekter av att arbeta som lärare och skolledare. Även de två senaste läroplanerna belyses.

Fjärde delen, Artrikedom, diskuterar kulturella olikheter skolor emellan. Den femte delen, Att ta sig upp till ytan, pekar på möjliga åtgärder för att förbättra arbetssituationen inom skolan.

I den första upplagans utgivning presenteras för första gången en empirisk undersökning som belägger att undervisningstiden i Stockholms län, för lärare som undervisar i teoretiska ämnen, ökat med 11 % jämfört med tiden före kommunaliseringen och friskolereformen. Författaren pläderar för att detta bör sättas i samband med sjunkande kunskapsresultat.

Boken riktar sig till alla verksamma inom skolan och till alla andra som har intresse för skolfrågor. Som kurslitteratur för t.ex. blivande lärare är boken också relevant.

ISBN : 9789163797408
Format : 100.00 X 2100.00
Språk : Svenska
Sidor. : 126
Utgivningsdatum : 2016/03/07
Författare : Johan Haeffner
Write Your Own Review
Du recenserar:Skolan under ytan av Johan Haeffner
Your Rating