Uppsala mitt i Sápmi - Sábme - Saepmie II av May-Britt Öhman

169 SEK
I lager
ISBN : 9789188559289
Språk : Svenska

I juni 2009 startades Uppsam, nätverket för samiskrelaterad forskning i Uppsala, bestående av forskare med intresse för eller egen forskning om samiskrelaterade frågor med intresse för eller egen forskning om samiskrelaterade frågor. Genom bildandet av Uppsam skapades en viktig mötesplats för forskare med samisk tematik. Nätverket övergick i mars 2011 till att bli en förening, Uppsam – Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala.

Geografiskt ligger Uppsala utanför det som idag brukar räknas till Sápmi – Sábme – Saepmie, men Uppsala med omnejd har också en lång historia av samisk närvaro. Genom tiderna har många studenter och forskare med samisk bakgrund varit och är idag verksamma i Uppsala. Vid Uppsala universitet finns en gedigen utbildningstradition, en vetenskaplig bredd, och dessutom finns goda möjligheter att även bidra till den forskning som bedrivs av kollegor utan förkunskaper om samiska frågor.

Uppsams allra första symposium 2011 resulterade i antologin Uppsala mitt i Sápmi: rapport från ett symposium arrangerat av Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuseet 4–5 maj 2011, Tunón et al. (red.) 2012. Denna antologi bygger på Uppsams andra vårsymposium som hölls 27–28 april 2014 och satellitevenemanget HUKSO! som ägde rum i direkt anslutning.

Innehåll
Förord. 4
Preface. 6
Ovdasátni . 8
Åvddåtjála. 10
Åvtebaakoe. 12
Artiklar. 15
Samisk släktforskning som motstånd och verktyg – mot etnisk rensning och för att återta vårt minne, vår historia och kultur – Agneta Silversparf . 16
Att samla Sápmi – tidigmodern insamling av samisk materiell kultur och det samiska kulturarvet i dag – C-G Ojala och Jonas Nordin . 25
1723 års minerallag – på samiska – Cecilia Hedlund . 29
Hög tid att rädda den samiska kulturhistorien från att skövlas och sprängas bort: Fallstudie från Kallak – Gállok – Gunilla Larsson . 37
Var dag en kamp för skogssamisk framtid: Ett (drygt) år med Henrik Andersson, renskötare i Gällivare skogssameby – Henrik Andersson och May-Britt Öhman. 51
Samiskt och nordiskt: Dalvedhs performance, vikingatida kvinnor, arkeologi och förhistoria i Norge och Sverige... – Inger Zachrisson. 63
Att försöka ta ansvar för det förflutna. Svenska kyrkan och ett dokumentationsprojekt om samers skolminnen – Kaisa Huuva. 69
”Vår bakgrund dög inte. Det ansågs fult att vara same”. Elsa Teilus’ vittnesmål om Rasbiologiska Institutets undersökningar av samiska barn vid nomadskolan i Vaikijaur, Jokkmokk – Katarina Pirak Sikku . 78
Språklig variation i umesamiskan – Lars-Gunnar Larsson. 83
”Jag vill högt och ljudligt tala om tystnaden”: JORINDAS RESA, stormarna och vägarna vidare – Liselotte Wajstedt. 89
Kolonisationen, rasismen och intergenerationella trauman: Analys, reflektioner och förslag utifrån ett skriande behov av samiskLEDD forskning och undervisning – May-Britt Öhman. 99
Växelverkan mellan samer och skandinaver under medeltiden – Sirpa Aalto . 114
Uppsala universitet och ärkebiskopens rikedomar: Laxfisket vid Luossamuorkke, Edeforsen – Tor Lundberg Tuorda. 121
Samer i värmlandsfinska uppteckningar – Torbjörn Söder. 131
Program, abstracts, deltagarförteckning, affischer och fotografier från Uppsams vårsymposium 2014 – Aktuellt i samiskrelaterad forskning, fundering och undervisning och HUKSO! . 136

ISBN : 9789188559289
Format : 210.00 X 297.00
Språk : Svenska
Sidor. : 166
Utgivningsdatum : 2017/03/21
Författare : May-Britt Öhman
Write Your Own Review
Du recenserar:Uppsala mitt i Sápmi - Sábme - Saepmie II av May-Britt Öhman
Your Rating