Vistazos del mundo hispanohablante - Glimtar från den spansktalande världen av Jessica Blomberg

268 SEK
I lager
ISBN : 9789163914188
Språk : Svenska Spanish

VÄLKOMMEN på en upplevelserik rundtur i den spansktalande världen! I Vistazos del mundo hispanohablante, på svenska Glimtar från den spansktalande världen, får du följa med på en festlig, geografisk, historisk, högtidlig, konstnärlig, kulinarisk, litterär och urban rundresa i den spansktalande världen. Du får bekanta dig med allt från tomatkrig i  Spanien till hur man firar De Dödas Dag i Mexiko, från Mayaindianerna till Christofer Columbus, från sevärdheter i Venezuela till sevärdheter på Dominikanska Republiken, från konstnären  Picasso till arkitekten Gaudí, från maträtt en paella i Spanien till läckra empanadas i Argentina, från den spanske författaren Miguel de Cervantes till Pablo Neruda i Chile, med mera. Materialet är ett  perfekt komplement till de basläromedel som idag används i språkundervisningen i grund- och gymnasieskolan, men är också ett  lämpligt material för språkstudier på högskole- och universitetsnivå. Här får du möjlighet att  utvidga dina kunskaper inom kultur och kulturella företeelser som hör till den spansktalande världen. Denna bok är den första i en planerad bokserie om kultur och kulturella företeelser i den spansktalande världen. Några intressanta smakprov från nästa bok är bland annat mäktiga kvinnor: argentinskan Eva Perón, mexikanskan Frida Kahlo och  colombianskan Griselda Blanco, musik: flamenco i Spanien, salsa på Cuba och tango i  Argentina, diktatorer:  Franco i Spanien, Castro på Cuba, Pinochet i Chile. Men ta först del av glimtarna i denna bok och lär dig mer om den fantastiska spansktalande världen, en värld som aldrig sinar på kultur och kulturella företeelser!

BIENVENIDO a una vuelta rica en impresiones en el mundo hispanohablante! En Vistazos del mundo hispanohablante, en sueco Glimtar från den spansktalande världen,  puedes experimentar una gira festiva, geográfica, histórica, solemne, artística, culinaria, literaria y urbana en el mundo de habla español. Puedes familiarizarte con todo desde guerras de tomates en España hasta la forma de celebrar el Día de los Muertos en México, desde los mayas hasta Cristóbal Colón, desde lugares de interés turístico en Venezuela hasta lugares de interés turísti co en la República Dominicana, desde el pintor Picasso hasta el arquitecto Gaudí, desde el plato de paella en España hasta las empanadas sabrosas en Argentina, desde el autor español Miguel de Cervantes hasta Pablo Neruda en Chile, etcétera. El material es un complemento perfecto al material didácti co y pedagógico que hoy se usa en la enseñanza de lenguas modernas en la educación secundaria y en el bachillerato, pero también es un material adecuado para los estudios de lenguas modernas en el nivel superior y universitario. Aquítienes la posibilidad de ampliar tus conocimientos dentro de la cultura y de los fenómenos culturales pertenecientes al mundo de habla español. Este libro es el primero en una serie de libros planeada sobre cultura y fenómenos culturales en el mundo hispanohablante. Algunas muestras interesantes del libro siguiente son, entre otras cosas, mujeres vigorosas: la argentina Eva Perón, la mexicana Frida Kahlo y la colombiana Griselda Blanco, música: flamenco en España, salsa en Cuba y tango en Argentina, dictadores: Franco en España, Castro en Cuba, Pinochet en Chile. Pero primero toma parte de los vistazos en este libro y aprende más sobre este fantástico mundo hispanohablante, un mundo que nunca se agota de cultura y fenómenos culturales!

ISBN : 9789163914188
Format : 170.00 X 240.00
Språk : Svenska Spanish
Sidor. : 174
Utgivningsdatum : 2016/08/24
Författare : Jessica Blomberg
Write Your Own Review
Du recenserar:Vistazos del mundo hispanohablante - Glimtar från den spansktalande världen av Jessica Blomberg
Your Rating