Spiralbunden

En spiralbunden bok har en mer flexibel rygg än traditionella bindningar och kan helt vikas tillbaka utan att skada bokens stabilitet.