Att skriva ett författarporträtt är något som nästan alla har gjort någon gång – oavsett om det är i skolan eller för eget intresse. Men vad bör det egentligen innehålla? Här följer några punkter som kan användas som mall, dock är det inte alltid nödvändigt att ta med precis allt som nämns nedan, utan bör justeras utifrån den specifika författaren.

 

  • Bakgrundsinformation om författaren. En kortare biografi om författaren, såsom var och när hen föddes (även eventuellt dödsdatum), uppväxt, utbildning, tidigare yrken och liknande.
  • Betydelsefulla verk. Några/något av de mest betydande verken av författaren, när och var de gavs ut, och något mindre utdrag från dessa. Även receptionen av verken kan nämnas – de kan ju till exempel vara betydelsefulla trots att de blev negativt bemötta, varav det kan det vara intressant att ha med vad den kritiken grundades i.
  • Genre/berättarstil/utmärkande drag. Har författaren en unik skrivstil? Att sätta författaren i kontext till verksamma år brukar ofta kunna kopplas till dennes sätt att skriva. Är det kanske modernistiskt, romantiskt, eller naturalistiskt? På vilket sätt är hen en företrädare eller ej för ”sin” tidsera? En analys av skrivstilen kan vara intressant, exempelvis om den bröt mot rådande normer då verket gavs ut, eller om det kanske var helt i linje med vad som allmänt var det typiska sättet att skriva för den epoken. Har författaren varit verksam under flera decennier kanske stilen även har utvecklats allt med hur skrivdiskursen ser ut.
  • Teman. Ofta har författare ett återkommande tema som hen åberopar. Varför och vad kan det grundas i? Kan det exempelvis kopplas till författarens biografi?
  • Generellt inflytande. På vilket sätt har författaren haft en påverkan på litteraturen i stort? Vanligt är att det går att spåra efterföljande författare till tidigare – till exempel att man har brutit ny mark för andra att bygga vidare på. Intertextuella samband (förenklat till ”dialog mellan verk”) kan vara fascinerande och bidra till en större förståelse för nyare böcker, och det kan vara kul att nämna om författaren uttalat har gett upphov till något sådant.
  • Subjektivt inflytande. Vad har författaren betytt för dig själv? Är det något speciellt verk som du föredrar och varför? Denna punkt är inte självklar att ta med, utan kan utebli beroende på vad författarporträttet skall användas till.

 

Lycka till med ditt författarporträtt!