Berätta om din bok!
Boken är en fristående fortsättning på ”Morgonbryggan” som kom 2003 (Kolofon Forlag, Norge). ”Att vara eller inte” är delad i två delar. Del 1 rör sig huvudsakligen i Stockholm men även i viss mån Strömstad. Huvudkaraktären är Ellen Matson. Hon är 36 år, ekonom och marknadsförare. I del 1 blir hon delägare i en nystartad reklamfirma. De er tillsammans fem personer i uppstartsgruppen. Krogen Fedo blir deras samlingsställe. Där träffas de av och till efter jobbet för att äta middag eller bara ta något att dricka. Med tiden kommer också konsulter, vänner och vänners vänner till Fedo. Här diskuteras bland annat dagsaktuella nyheter, konst, litteratur och existentiella frågor. Ellen har en sexårig dotter som hon har med sin nyligen frånseparerade man. Man följer hennes relation till mannen och balansgången med att vara entreprenör och småbarnsmor. Det dör några personer i Ellens närhet vilket gör att existentiella tankar om liv och död får en större plats i henne. Funderingar om sanning och lögn tas också upp. Boken handlar dessutom om människor i ens närhet som bär på hemligheter. Det man känner av en person kan bara vara en skrapning på ytan, medan det innanför kan gömma sig mycket som man inte kunnat ana.
I del 2, som utspelar sig i Oslo, följer vi en geolog och hans planer för att förverkliga en dröm. Här ges läsaren en viss insikt i geologi och den gröna omställningen diskuteras. Historierna i del ett och del två knyts ihop.

Hur kom boken till?
Den kom till under flera år. Jag hade då ofta långa arbetsdagar och det tillsamman med små barn gjorde att det var lite tid till egen reflektion. Skrivandet blev en slags ventil från mitt dagliga arbete som geolog. Det var händelser och samtal som jag deltagit i, eller fått höra, som gjort intryck på mig och som jag önskade skriva ner så de inte glömdes bort. Det rörde sig också om teman, bland annat från nyhetsmedia, men även existentiella tankar som var viktiga för mig. Då jag reste med flyg eller tåg skrev jag ofta ned samtal eller andra iakttagelser som gjorde intryck. 
Under åren blev det långa perioder då jag inte skrev, det jag skrev där emellan blev ofta brottstycken om sådant jag reflekterat över just då. Dessa har jag med tiden sytt samman innanför en huvudram.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Det var en slags huvudram från början som växte fram under den första tiden. Allteftersom tiden gick dök det upp teman och nyhetshändelser som gjorde intryck på mig. Det var människor i min närhet som dog under den tiden, bland annat mina föräldrar och en kollega, vilket gjorde att tankar om liv och död fick en större plats. Situationer och samtal jag har hört som givit speciella inryck på mig, kom också fortlöpande med under processen. Dessa sidospår var viktiga för mig men det gjorde att det tog lång tid att knyta ihop det på slutet. Så ja, boken växte fram under skrivprocessen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Det är ganska mycket... Saker jag reagerar på, som gör intryck på mig, i nyhetsmedia, från situationer eller samtal jag får höra eller varit delaktig i. Jag har också erfarit att många människor bär på hemligheter, som har tankar och drömmar som man inte haft en aning om. Det tycker jag är spännande.
Saker jag reflekterar över blir tydligare i skrivandet. För mig känns det viktigt att dela mina tankar med andra. Från tanke till tanke. Att någon kan känna igen sig.
För mig är läsandet väldigt viktigt. Det att skapa något som andra kan få en upplevelse av är helt klart en motivation. Kanske också det att jag önskar att mitt tankegods ska leva vidare. Jag fick många positiva kommentarer efter den första boken, Morgonbryggan, och förfrågan om uppföljare. Det har helt klart inspirerat mig.

Skriver du på något nytt nu?
Ja. Jag håller på med en barnbok som snart är färdigskriven. Den är så långt bara skriven på norska. Dessutom är jag i gång med den tredje boken om Ellen Matson, planlagd färdig i slutet av nästa år. Jag har fått färdigställt en hemsida, Ellen-bok.com, där man kan läsa om mitt skrivande och om böckerna som är färdiga och de som är på gång. Barnböckerna skriver jag, än så länge, på norska medan vuxenböckerna är på svenska.
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok? Jag tror att många skriver, eller har lust att skriva ner saker de har upplevt eller tycker är viktiga att förmedla. Saker man brinner för. Men det är en sak att ha lust och sedan att faktiskt göra det. Nästa steg är att fullföra det. Det krävs envishet och disciplin. Den största utmaningen är att faktiskt att slutföra, knyta ihop säcken, så att det blir en bok. Jag tror att många snubblar halvvägs eller på målsträcket. Det gäller att hålla ut, inte ge upp när det känns tungt och oöverstigligt. För att använda en idrottsmetafor; att inte ge upp på grund av mjölksyran, kom dig i mål trots att det är smärtsamt.

Varför ska man läsa din bok? 
Det handlar bland annat om sanning och lögn, liv och död och att sätta sig mål. Men också om, relationer, estetik och den gröna omställningen. Läsaren kan få insikt, kunskap om några ämnen och göra sig nya reflektioner om teman som många har funderingar runt. Jag önskar att historien ska fängsla, kännas relevant, och få läsaren att glömma sin egen värld för en stund. Min förhoppning är att läsaren ska få med sig några nya insikter och kunskaper. Att den ska ge något som står kvar efter man har avslutat sista sidan.

Vad gör du när du inte skriver?
I närmare fyrtio år har jag arbetat som geolog i oljebranschen i Norge. Hela boken kom till parallellt med jobbet. Jag bestämde mig för att sluta mitt fasta jobb våren 2023 för att få tid att avsluta boken. Dessutom önskade jag få tid att skriva fler böcker och ägna mig mer åt mina intressen. Jag är konstintresserad och går regelbundet på utställningar och i somras gick jag med i en konstklubb. Att läsa är en självklarhet liksom att hålla mig generellt nyhetsuppdaterad. Jag tycker om att hålla mig i fysisk form, tränar regelbundet, och att vara ute i naturen, gärna tillsammans med vänner. Det blir en del turer i fjällen och i Nordmarka utanför Oslo där jag bor. Familjen har ett hus utanför Strömstad, där är jag större delen av sommaren och har fått mer tid att jobba i trädgården.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Egentligen ingen speciell kategori människor. Jag kan tänka mig att bokens del 1 appellerar mer till människor som är intresserade av kommunikation, relationer och existentiella frågor. Del 2 är lite mer teknisk; om geologi, den gröna omställningen. Men också om drömmar och det att sätta sig mål och faktiskt genomföra det. Bägge delarna knyts ihop, så det är nog något där för de flesta.