Berätta om din bok!

– Boken är en berättelse som bygger på fakta och verkliga händelser i min farfar Edvin 'Bogla' Gustafssons liv. Hans liv, med start i knappa förhållanden, och senare många år som riksdagsman, har länge intresserat mig. De finns beskrivna i bland annat brev, tidningsurklipp, anteckningar och dagböcker, där hans uppväxt, familjeliv och yrkesliv skildras. Farfar Edvin hade en stark drivkraft och engagerade sig inom kyrkan och politiken, trots motstånd och svårigheter som han fick möta. Jag har fyllt i faktaramen med scener, för att skapa liv och intresse i berättelsen. Det är en bok om ett förgånget samhälle och historia, men också en bok om kärlek och saknad.

Hur kom boken till?

– Den startade som en tydlig tanke om att jag ville beskriva farfars liv, ett liv som idag kan kännas avlägset och främmande, men som är en kugge i den historiska bakgrund som lett fram till vårt nutida samhälle. Jag gick även flera skrivkurser för att lära mig mer om att skapa en text som gör läsaren nyfiken och intresserad, och tog hjälp av släkt för fakta och feedback. Jag sökte också i flera källor utöver det som fanns i familjen, såväl bibliotek som tidningar och tidskrifter. Det blev en lång process innan jag nu valde att se boken som färdig.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

– Idén fanns där från början, men utformningen till en berättelse med scener, baserat på verkliga händelser och fakta, växte fram långsamt, under den långa skriv- och källsökningsprocessen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

– Jag vill främst beskriva och berätta om förhållanden och människor som inte syns så mycket i vårt samhälle. Det finns många livsöden som glömts bort, eller som idag levs i skuggan av det mediala bruset. Sen tycker jag förstås om att skriva, och finner glädje i att försöka uttrycka mig så att texten är tydlig nog, utan att bli platt eller övertydlig.

Skriver du något nytt nu?

– Jag har ett annat manus som jag ska fortsätta bearbeta, och sedan får vi se. Det finns idéer i bakhuvudet, som kanske blir något så småningom.

Varför ska man läsa din bok?

– Man ska läsa min bok om man är intresserad av svensk kultur- och samhällshistoria från ca 1900 och framåt, där de olika folkrörelserna, utbyggnaden av välfärden och utvecklandet av en skola för fler, var viktiga delar. Boken vänder sig också till de som vill läsa om relationer, kärlek, omtanke, saknad och olika svårigheter i livet, vilka ju i grunden är rätt lika genom århundradena.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

– Det är en svår fråga att besvara. Men jag tänker att vi måste försöka komma ihåg, att inget av den välfärd och demokrati vi idag har uppnått är självklar, inte heller fred och hälsa. Sverige var en gång ett fattigt land, och jämställdheten var långt ifrån den vi har idag. Min bok vill påminna om det, i berättelseform.

 

Nyfiken på denna bok? Boken går att köpa i Vulkans butik,
klicka på bokomslaget nedan för att beställa hem din bok!