Berätta om din bok!
Min bok handlar om granntrakasserier som jag och min familj blir utsatta för. Den handlar om ryktesspridning som kulminerar och även drar med sig nyinflyttade grannar och ett bostadsföretag som inte vill tro oss i familjen, utan går helt på trakasserande grannarnas sida, eftersom de är fler än oss. Boken handlar inte bara om mobbning mot en barnfamilj i 2000-talets Sverige, utan även om det lidande som familjen får utstå, samt om den ständiga kampen för upprättelse i kontakten med olika instanser/personer i samhället.

Hur kom boken till?
Boken kom till genom vetskap att vi i familjen blivit helt orättvist behandlade och att det även begåtts brott mot en barnfamilj. Men det fanns inga bevis och inte ens i en rättssal kunde sanningen uppdagas till fullo. Allt gick nämligen så långt som till rättsprocess.
Jag hade alltså sanningen inom mig och jag hade dessutom sparat allt skriftligt material från den här tiden. Endast genom att skriva en roman med fingerade namn kunde sanningen uppdagas och därför är inget i berättelsen vinklat, utan allt har återgetts precis som det gick till.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Det var en färdig idé och det som presenteras är den exakta sanningen.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Orättvisor i samhället och förljugenhet. Det kan finnas mycket i det fördolda som ingen ser, även i ett välfärdssamhälle som Sverige.

Skriver du på något nytt nu?
Nej, jag skriver inte på något nytt för tillfället.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Endast att förverkliga sin dröm och vara inställd på att det kan ta tid från idé till ett färdigt verk.

Varför ska man läsa din bok?
Boken är en lärdomshistoria. Den visar vilken enorm skadegörelse en ryktesspridning kan ge. Den lär oss en del om kulturkrockar och vilka konsekvenser svagt ledarskap kan ge upphov till. Boken visar också vad som kan finnas i det fördolda i en demokrati som Sverige.
Jag har också skrivit boken för att påverka och jag tror att boken har många infallsvinklar och kan skapa stort diskussionsunderlag. Hur är det möjligt att en barnfamilj kan behandlas på det här viset i Sverige på 2000-talet?
Många har reagerat starkt på boken och tyckt att det är en fruktansvärd historia som måste komma fram, för så här får det inte gå till.

Vad gör du när du inte skriver?
Jag arbetar som arbetsterapeut.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Jag vill att alla läser min bok, men kanske speciellt personer som arbetar med barn och bostäder.