Berätta om din bok!

Det är en spänningsskildring med dokumentära inslag ( skildringen är baserad på ett mord i familjen ). Berättelsen rör sig kring personalen på ett litet hotell i Bohuslän. Makt och girighet är inslag men också detta: Vad formar en männsika? När brister den civiliserade rustningen?

Hur kom boken till?

Mordet inom familjen var egentligen upprinnelsen, men också de hemligheter som legat begravda länge släkten.
Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

En grov skiss hade jag, men karaktärerna levde också sitt eget liv under skrivandets gång

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Varje männsika är ett äventyr, fylld av händelser som medvetet eller omedvetet styrt framtiden. Jag fascineras av de val som omständigheterna tvingar fram. Vilka möjligheter har en människa och vilka hänsyn ska hon ta. Behöver man ta hänsyn? När formas de personliga egenskaperna som skiljer mellan rätt och fel.

Skriver du på något nytt nu?

Ja, jag skriver på en fristående fortsättning av Supé för tre. Tanken är att serien ska bli fyra böcker. Den sista vänder tillbaka till 1967 då det lilla hotellet var i massmedias totala uppmärksamhet. De sk " Handenmorden "
Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Läs, läs och läs.

Varför ska man läsa din bok?

För att underhållas och ställa frågor som: Vad krävs för att jag skulle gå över tröskeln.

Vad gör du när du inte skriver?

Läser och går långa promenader.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Alla människor som är intresserade av en god historia och vill lära känna sig själva.