Vulkanmedias författarintervju med Bokanjärerna

Berätta om antologin!

Dikt midskepps – berättelser från de sju haven är kulturföreningen Bokanjärernas femte antologi. Med nya, spännande, gripande, galna, intressanta, romantiska, humoristiska och stämningsfyllda berättelser. Av sjöfarare om sjömanslivet på de sju haven.

 

Hur kom antologin till?

Bokanjärerna bildades 2006 i Styrelserummet för Katarina Sjöfartsklubb i Stockholm. Förslaget till föreningens bildande var författaren och sjökaptenen Jörn Hammarstrand. Reidar Jönsson, författare till romanen Mitt liv som hund, höll i klubban för det historiska bildandet. Det beslöts att föreningen ska etablera sig i författarvärlden med att föra fram sjöfartslitteraturen tillsammans med litteratur som har sjöfartsanknytning.

 

Var det en färdig idé eller växte den fram?

Började som en idé och växte fram. Paragraf § 2 i stadgarna: ”Föreningen har till ändamål att uppmuntra och stödja dem som ägnar sig åt sjölivsskildringar i bokform, fotografiskt, journalistiskt och inom andra kulturyttringar.”

Detta resulterade i att den första antologin Trampa däck kom ut 2009. Sedan följde Springa läck 2011 och På fallrepet 2014. Med antologin Kasta loss 2017 bräddade föreningen inbjudan till att omfatta alla havets berättare, inte bara yrkessjömän, vilket resulterat i bredare uppslutning och nya sorters berättelser. En uppslutning som också går igen i årets antologi Dikt midskepps.

 

Vad får er att vilja skriva? Vad inspirerar er?

Föreningens ambition med att ”uppmuntra och stödja” är naturligtvis att få så många som möjligt att börja skriva. Och sedan att fortsätta skriva och hålla sjöfartskulturen i alla dess former vid liv.

 

Skriver Bokanjärerna på något nytt nu?

Helt säker, har man en gång börjat skriva är det svårt att sluta.

 

Bokanjärernas tips eller råd till alla som vill skriva en bok?

Börja skriva redan nu, nästa sommar kommer förhoppningsvis en inbjudan till Bokanjärernas sjätte antologi! Ditt bidrag kommer att granskas av en kompetent lektörsgrupp och publiceras bland kända och namnkunniga författares bidrag.

 

Varför ska man läsa Dikt midskepps?

Bra, spännande, intressanta, roliga och tänkvärda historier. Underhållande och som inspiration för att komma igång själv. Det behöver inte vara så svårt. Dessutom för alla Rolf Öströms fantastiska illustrationer.

 

Vilka vill Bokanjärerna helst ska läsa boken?

Alla, naturligtvis.