Berätta om din bok!

Hur kom boken till?

Under många år har jag som psykolog intresserat mig för både den Narcissistiska personlighetsstörningen och det som jag kommit att kalla för ekoism. När det gäller narcissism så finns det ju mycket skrivet om det och detta har intresserat många länge. Däremot har Narcissus motsats, det som skulle kan kallas för ekoism inte beskrivits. Eko har varit osynlig. Det är ju egentligen märkligt eftersom Eko är den som bär upp och förstärker Narcissus. Utan alla som ekar, berömmer och förhöjer Narcissus, så skulle han ju få betydligt mindre betydelse.

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

Boken i sin nuvarande form växte på många sätt fram under skrivprocessen. Faktiskt började jag med att först ge röst åt Eko, så hela boken handlade först bara om henne. Jag tänkte att nu skulle enbart Eko få höras, så jag skrev ett helt drama om henne. Jag till och med satte musik till Ekos monologer. Men så talade jag med en god vän som arbetade med teater. Hon tyckte att det skulle vara mer spännande med ett drama där även Narcissus fanns med. Konflikten skulle bli tydligare då. Därför skrev jag in även Narcissus. Hans repliker gav ju faktiskt mer liv även till Eko, som tidigare hade Ekat lite väl ensam, som ett eko av sig själv. Att det sedan kom att bli sonetter påverkades av att jag läste Anna-Karin Palms fantastiska bok om Selma Lagerlöf. Selma började ju med att skriva sonetter. Så jag skrev om allt jag tidigare skrivit som sonetter. Dessutom skapade jag bilder till hela berättelsen. Narcissus och Eko är tagna från mina kroki- och akvarellmålningar och bakgrunderna är mina målningar i akryl. Dessa har jag kombinerat.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?

Det som inspirerar mig med skrivandet är min lust att skapa, samt att uttrycka mig i bild och text. Att tänka och vända på olika tankar och få nya perspektiv.

Skriver du på något nytt nu?

Jag har ju hela Pandemiåret roat mig med att skriva och skapa bilder. Så jag har skrivit sju sagor, som jag kallar för mormors sagor. Av dessa har det blivit tre böcker och jag håller på och slutför en fjärde bok om Gloria och hennes äventyr.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

Alla har sin egen berättelse att berätta och skriva i någon form. Kanske är den berättad mer som en biografi, eller gjord till en roman eller kanske till en deckare. Även fantasi hämtar ju sin näring från författarens inre liv. Att ”sjunga” sin egen sång och att skapa på sitt eget personliga sätt tycker jag är viktigt. I alla fall om boken ska inspirera mig.

Varför ska man läsa din bok?

Det kan man nog göra av olika skäl. Någon är kanske intresserad av myten om Eko och Narcissus och tycker det är roligt att läsa en variant av den myten. Någon annan kanske gillar kompositionen, sonetterna och förhoppningsvis mina bilder. Så finns det kanske den som är intresserad av den psykologiska analysen av hur en person blir mer narcissistisk eller blir till ett eko av Narcissus. Jag tycker att det finns så många narcissistiska män med makt idag som har blivit så synliggjorda av det eko som även media innebär. Ett av de bästa exemplen på en sådan man som har tagit så ofantligt stor plats under mer än åtta år är ju Donald Trump. Den som läser Narcissus repliker i min berättelse kan säkert känna igen honom här och där. Framför allt hoppas jag att en och annan kvinna ska bli inspirerad av Ekos frigörelse. Eko gör sig fri genom självreflektion och detta vill jag gärna inspirera till!

Vad gör du när du inte skriver?

Jag arbetar med eget företag som psykolog och håller egna utbildningar inom organisationspsykologi sedan mer än 30 år. Under pandemin har jag fortsatt att ha mina utbildningar via zoom. När det inte är pandemi så har jag även patienter i psykoterapi. Dessutom är jag mycket aktiv inom klimatrörelsen i Psychologists For Future. Så träffar jag ofta barn, barnbarn och vänner.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?

Jag skulle vara mycket glad om unga kvinnor vill läsa och inspireras av Eko, så att de själva inte fastnar i patriarkala strukturer och blir som Eko av Narcissus, utan kan hitta vägen till frigörelse liksom Eko i boken.