Berätta om er bok!

 

Boken handlar om hur det kan kännas att drabbas av ofrivillig barnlöshet. Kaoset av ovisshet, väntan och hopp och alla de jobbiga känslor som uppstår när alla andra lyckas utom jag själv. Den handlar också om de fantastiska möjligheterna att få hjälp med att behandla och utreda barnlösheten. Oavsett om den slutar med en resa till Indien, en gåva från en annan människa eller med en liten pojke från Guatemala. Boken är fylld av lättläst fakta och unika berättelser om människor som med olika förutsättningar längtar efter barn och vad de får gå igenom för att försöka nå sitt mål. Vissa lyckas och andra inte. Vi har också valt att skriva om hur det kan kännas att vara anhörig till någon som är ofrivilligt barnlös.

 

Hur kom boken till? Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?

 

Idén till boken föddes när vi, som då var kollegor, insåg att vi båda befann oss i samma situation. Ingen av oss hade kommit i kontakt med ofrivillig barnlöshet tidigare. Kanske för att det aldrig var någon som vågade prata öppet om det. Vi kände att vi ville ta reda på om det bara var vi som kände som vi gjorde. Alla konstiga funderingar och den stora sorg det innebar. Vi önskade att det hade funnits en bok då, där vi kunde läst och förstått att vi inte var ensamma i den känslomässiga berg- och dalbana som ofrivillig barnlöshet kan innebära. Men det fanns ingen bok. Så vi bestämde oss för att försöka skriva en själva. Vi letade och fick plötsligt kontakt med många andra människor i samma situation och de ville dela med sig av sina berättelser. Så vi åkte Sverige runt och intervjuade dem. Utöver det valde vi ut information vi hade velat läsa om Till exempel hur det är att vara anhörig till någon som är barnlös eller vad det kan finnas för behandlingsalternativ.

 

Vad får er att vilja skriva? Vad inspirerar er?

 

I det här fallet har det varit ett enormt bra sätt att bearbeta det vi själva gått igenom. Det har varit en stor inspiration att kunna sätta ord på det vi känt och sedan, mer eller mindre, lättare kunnat gå vidare.

 

Hur reagerade er omgivning på ert författarskap?

 

Alla har varit väldigt positiva och hela tiden frågat hur det går för oss. Det har nämligen varit en väldigt lång process att skriva den här boken. Samtidigt som vi skulle försöka skriva har vi själva varit inne i barnlösheten och allt annat som händer i livet. Men vi har fått mycket stöttning från dem runt om oss.

 


Skriver ni på något nytt nu?

 

Nej. Men visst är det roligt att skriva, så man vet aldrig.

 


Har ni tips eller råd till andra som vill skriva en bok?

 

Gör det bara! Och låt det ta den tid det tar.

 


Vilka vill ni helst ska läsa er bok?

 

Alla som vill få en bättre förståelse för vad ofrivillig barnlöshet innebär och hur mycket det faktiskt kan påverka människors liv och livskvalitet. Anhöriga och vänner till ofrivilligt barnlösa. Och såklart alla som själv är drabbade och behöver känna att man inte är ensam och att alla jobbiga känslor och tankar är helt normala. Kanske också för att få lite perspektiv på saker och ting.

 Köp boken här!