Berätta om din bok!
Boken handlar om mina erfarenheter av livet med en hjärnskada. Jag var med om en svår cykelolycka och ger min personliga berättelse av de fyra år det tog att rehabilitera och återhämta mig. Min viljestyrka, mina strategier och tankar hjälpte mig på vägen tillbaka och jag beskriver dessa.

Hur kom boken till?
Jag skrev boken utifrån mina dagboksanteckningar. Redan under vårdtiden på sjukhuset började jag skriva dagbok. Detta fortsatte jag med under de fyra år jag beskriver i boken. 

Var det en färdig idé eller växte den fram under skrivprocessen?
Alltefter tiden gick växte idén fram att omsätta dagboksanteckningarna till en bok.

Vad får dig att vilja skriva? Vad inspirerar dig?
Att skriva boken hjälpte mig att förstå och bearbeta det jag var mig om. Känslan av att kunna dela med mig av mina tankar och erfarenheter växte fram allt eftersom. Jag ville dela med mig till andra som drabbats av en hjärnskada, deras närstående och vårdpersonal som möter dessa personer. Jag hoppas att min berättelse kan inspirera till att kämpa på och inte ge upp samt ge en inblick i hur livet med en hjärnskada kan se ut.

Skriver du på något nytt nu?
Jag skriver inte på någon ny bok nu.

Har du tips eller råd till andra som vill skriva en bok?
Att skriva boken var en spännande process som krävde mycket tid och energi men resultatet var värt besväret. Under processens gång fick jag mycket stöd och uppmuntran och mitt råd till andra är att inte jobba ensam men ta hjälp av de som finns nära dig.

Varför ska man läsa din bok?

Du ska läsa min bok för att ta del av en livshändelse som vänder upp och ner på mycket i livet men också visar att det finns en väg vidare utifrån nya fortsättningar.

Vad gör du när du inte skriver?
När jag inte skriver arbetar jag som modersmålslärare i Nederländska. I mitt privata liv lever jag i ett fint förhållande med min man Ray, umgås med mina barn och mitt nyfödda barbarn.

Yoga var en viktig del av livet vidare ut ur hjärnskadan. Efter de fyra år jag beskriver har den fått ta en större plats i mitt liv och jag har utbildat mig till Yogalärare.

Hjärntröttheten finns kvar och begränsar min förmåga att arbeta heltid.

Vilka vill du helst ska läsa din bok?
Helst vill jag att min bok ska läsas av personer som drabbas av någon form av hjärnskada och deras närstående. Jag vill även att den ska läsas av yrkesarbetande terapeuter och/eller vårdpersonal som möter personer med en hjärnskada.

För att förstå betydelse av god arbetsplatsrehabilitering för den enskilde vill jag att min bok ska läsas av ledare inom organisationer som till exempel kommuner och regioner.

För att inspireras av glädje och motivation i livet vill jag att boken ska läsas av alla.